Introductie De Blauwvoet Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktOp 23 april 1982 ging de vlag in top op het in aanbouw zijnde woongebouw in de punt van de Arnhemse bovenweg en de Melvill van Carnbeelaan. Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging Driebergen, architecten: Hopmans en Oithof uit ‘s-Hertogenbosch. Het postadres voor de 31 appartementen zou De Blauwvoet worden, ter herinnering aan de hier rond de jaarwisseling ’79/’80 afgebroken Blauwvoet, een wit gebouw dat op ’t punt stond een rijksmonument te worden… Dat was er in 1930 neergezet als rusthuis en behandelingscentrum voor ‘zenuwlijders’, een particulier initiatief van de in Driebergen wonende zenuwarts Bierens de Haan (zie ook Valentijn). Het complex werd ontworpen door de bekende architect J.B. van Loghem in functionalistische stijl. Toen in ’t begin van de jaren ’70 het rusthuis werd opgeheven, en sloop dreigde (’n mooie plek om weer te bebouwen!), rees daar veel verzet tegen. in de ogen van kenners en liefhebbers was het gebouw inmiddeis een monument geworden, een uiting van een belangrijke architectuurstroming uit de 30-er jaren. Het rijk zegde uiteindelijk toe het gebouw per l januari 1980 als rijksmonument te zullen gaan beschouwen, dan zou ’t vijftig jaar oud zijn. Maar op de valreep gaf de gemeente Driebergen-Rijsenburg nog een sloopvergunning af, zodat op 1 december 1979 de beuk erin ging. Als dank voor de welwillende medewerking bouwde de aannemer in kwestie – Florie en v.d. Heuvel – de vernieuwde woningen aan de Esdoornlaan tegen kostprijs. Voor wat hoort wat? Waarom Bierens de Haan dit rust- en verpleeghuis naar de blauwvoet – bij vogelaars bekend als de Noorse stormvogel – noemde is wel duidelijk: het was de opvolger van het rusthuis dat hij tot dusver had geëxploiteerd aan de Hoofdstraat en dat ook De Blauwvoet heette. Dat huis staat er nog, recht tegenover de Oranjelaan. Blijft nog de vraag waarom dat De Blauwvoet heette. Wel, dat huis was in de eerste wereldoorlog (1914-1918) jarenlang bewoond geweest door een Vlaamse familie die hier in Driebergen een goed heenkomen had gezocht voor het oorlogsgeweld. Vermoedelijk heeft deze familie de naam De Blauwvoet gegeven, de vogel ‘blauwvoet’ was namelijk het symbool van de Vlaamse nationalisten in hun verzet tegen de verfransing van Vlaanderen. Bierens de Haan heeft het huis pas later gekocht en zal de naam hebben behouden.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!