Introductie Beukenhorst Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktHoewel geen straatnaam in strikte zin, is dit Beukenhorst toch in Heg en Steg opgenomen, het is immers een officieel postadres. Dit appartementsgebouw -op de hoek van de Akkersteeg en de Hoofdstraat – werd in 1961 in gebruik genomen. in 1959-1960 had de bekende architect Gerrit Rietveld plannen voor dit gebouw uitgewerkt, maar zijn ontwerp werd afgewezen, de opdracht werd gegund aan de architect jhr. L.H. op ten Noort, die er later zelf ook is komen wonen. De naam Beukenhorst sluit aan bij de buurtnaam De Horst, die voor dit stuk Driebergen al in de 15e eeuw in zwang was. Er zijn/waren meer ‘horsten’ in de directe omgeving van Beukenhorst: het grote buiten De Horst (Kerk en Wereld), de villa Lindenhorst (Youth for Christ), en Burgerhorst (de boerderij op de hoek Hydeparklaan/Hoofdstraat). Had men naar een historisch gefundeerde naam gezocht, dan had Beukenhorst eigenlijk Dennenhorst moeten heten, naar de grote villa die tot 1908 op deze plek heeft gestaan. Maar die naam was al vergeven als straatnaam, een eindje verderop. Met stilzwijgende verwijzing naar de statige rode beuk die nog restte van de tuin van het voormalige Dennenhorst is de naam echter toch Beukenhorst geworden. Niet te verwarren met het gelijknamige huis Hoofdstraat 55 – nu o.a. Bijbelkioskvereniging – waar graaf van Hogendorp heeft gewoond en waar in de tweede wereldoorlog een deel van het beruchte ‘Englandspiel’ werd gespeeld.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3Free counters!