Introductie Van Berckstraat Driebergen

andere straat

  intro kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktBij de naam Van Berck hoort in Driebergen de naam Sparrendaal. Als sinds 1642 had de Utrechtse regentenfamilie Van Berck hier ter dorpe aanzienlijk grondbezit, wat tenslotte uitliep op een uitgestrekt landgoed, waarvan de gronden strekten vanaf de Langbroekerwetering tot ver voorbij de Arnhem-sebovenweg. Het geheel werd in 1754 afgerond met de bouw van het huis Sparrendaal door Jacob van Berck. Helaas overleed deze Jacob al in 1762, en daarmee was het aanzienlijke geslacht Van Berck in de mannelijke lijn uitgestorven. Een geschiedschrijver vermeldt: “Hij was de laatste mansoir van zijn geslagt, en dus is zijn wapen gebroken en bij hem in het graf gelegt”. Zijn weduwe stierf in 1791. De Van Bercks hebben in de 17e eeuw, samen met de Uytenbogaarts (eigenaren van het andere grote Driebergse landgoed Dennenburg), in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van het dorp Driebergen. Zo is in de herstichting van een dorpskerk rond 1650 – de vorige was in de 80-jarige oorlog door de Spanjolen verwoest – duidelijk de hand te herkennen van deze Utrechtse notabelen. Uit handen van mevrouw Leleu de Wilhem, de weduwe van de laatste Van Berck, kwam Sparrendaal via-via in het bezit van Petrus Judocus van Oosthuyse, de stichter van het dorp Rijsenburg. De Van Berckstraat (daterend van 1957) ligt in de zogenaamde ‘wei van Teseling’, een tot in de 50-er jaren open terrein tussen Traaij en Bosstraat, dat zich uitstrekte tot aan de Bessenweg (heet nu Dokter Hermansstraat). De Teselings waren slagers en veehandelaren aan de Hoofdstraat, die een deel van de weidegrond gebruikten als wei voor hun nog levende handelswaar. Later werd ook nog een deel van het terrein gebruikt als sportvelden.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3Free counters!