Introductie Prinses Beatrixlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktVoor de ontsluiting van het nog resterende terrein van de voormalige buitenplaats Welgelegen werd in 1951 een nieuwe weg aangelegd tussen de Vijverlaan en de Buntlaan. Bij het zoeken naar een passende naam is, volgens de Stichtse Courant uit die tijd, eerst nagegaan of er nog een oud-burgemeester te vernoemen viel. Dat bleek niet het geval. Daarop werd besloten aan Beatrix Armgard VVilhelmina, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld de eer te gunnen. Zodoende de Prinses Beatrixlaan.
A propos, wie weet nog hoe de geboorte van ’t prinsesje in 1938 in Driebergen-Rijsenburg werd gevierd? Schreef de Stichtse Courant – die bestond toen al – : “in den troosteloze eentonigheid van een bijna roerlozen winter was deze dag een verademing, een dag van nieuwe energie, waarop alle stijve, solide vormelijkheid werd afgeschud om plaats te maken voor uitbundige jool.” Zowel het harmoniegezelschap Aurora als de fanfare Excelsior, bijgenaamd de Ronzebons, trommelden en toeterden erop los; op het voetbalterrein aan de Bosstraat – de weide van Teseling – werden volksspelen gehouden. Voor een ringrijderij in de Diederichslaan, een steekspel in wastobben op de Eendenplas en een allegorische optocht was het nog veel te koud, dat werd uitgesteld tot 31 augustus, koninginnedag.
Naarmate Driebergen-Rijsenburg als gevolg van voortdurende woningbouw meer straten – zo u wilt: lanen – ging aanleggen, kwamen er meer mogelijkheden voor vernoeming van leden van ons vorstenhuis. in de nieuwbouwwijk De Akker vonden in de vijftiger jaren diverse leden van het koninklijk huis hun plaats. Zelfs voor de later in beeld gekomen prinsen Claus en Willem Alexander was er ruimte. Teneinde het onderlinge verband der Oranjes te benadrukken, besloot de gemeenteraad in 1964 om ook de straatnaam Prinses Beatrixlaan te verplaatsen naar deze koninklijke hoek. Aldus werd de in 1964 nieuw aangelegde verbindingsweg tussen Prins Bernhardlaan en Akkerweg de Prinses Beatrixlaan gedoopt. De vrijgekomen laan tussen Vijverlaan en Buntlaan werd toen de President Kennedylaan.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!