Introductie Jkvr CM van Asch van Wijcklaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktIn 1986 koos de gemeenteraad voor de nieuwe straten in het wijkje tussen Florastraat/Schaepmanlaan en het Nijendal namen van “…voortrekkers op het kerkelijk erf die hier hun voetstappen hebben staan.” Samen met enkele kerkelijke heren als Alfrink en Banning die een Drieberg-Rijsenburgs verleden hebben, kreeg zodoende ook de freule hier een straat (pardon, een laan) op haar naam. Cornelia Maria Asch van Wijck (1890-1971) heeft haar sporen verdiend in het protestants meisjes- en vrouwenwerk in de Nederlandse hervormde kerk. Jarenlang was ze presidente van de wereldwijde YWCA, de Young Women Christian Association. Ze had een werkzaam aandeel in de voorbereiding van de oprichting van de Wereldraad van Kerken (Amsterdam 1948). Binnen de hervormde kerk heeft ze zich vooral ingezet voor de positie van de vrouw in de kerkelijke organisatie.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!