Introductie Kardinaal Alfrinklaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarkt


Bernhard kardinaal Alfrink werd nog tijdens zijn leven geëerd met een straatnaam op Rijsenburg. Zo zeg je dat: op Rijsenburg – maar het is: in Driebergen! Je moet wel van zeer goeden huize zijn om al bij leven en welzijn met een straatnaam onderscheiden te worden, het is meer en meer usance geworden om met het vernoemen van personen te wachten tot ze al ruimschoots het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld. Je weet immers maar nooit of er nog niet een of ander skelet uit hun kast komt rollen? Maar met kerkvorsten en koningskinderen durft men dat risico blijkbaar wel te lopen. Alfrink – aartsbisschop van Utrecht van 1955 tot 1975 – heeft ten dele een Driebergs verleden: hij was vele jaren als professor verbonden aan het grootseminarie ‘Rijsenburg’ en woonde daar toen ook. De naar hem genoemde laan dateert van 1986. Toen Alfrink een jaar later een bezoekje bracht aan Driebergen-Rijsenburg en toen ook een kijkje nam op ‘zijn’ laan, stelde hij zichtbaar tevreden vast zich in goed oecumenisch gezelschap te bevinden met mannen als Banning en Eijkman aan z’n zijde.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!