Introductie Akkerweg Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe Akkerweg is een van de vele stegen die de gemeente Driebergen-Rijsenburg heeft gekend. Meestal wordt het woord steeg geassocieerd met nauwe steedse straatjes, maar dat ook op het ruime platteland her en der stegen liepen, raakt allengs in het vergeetboek. Terwijl er zelfs een dorp van die naam bestaat: De Steeg, in het Gelderse. De vroegere benamingen van de Akkerweg – Sparrensteeg en Akkerschesteeg – zijn in de loop der tijd bij sommige dorpsgenoten al weggesleten uit het geheugen, hoewel de naam Akkersteeg nog in 1951 bestond!
Waarom die naam niet kon blijven? Misschien omdat het achtervoegsel steeg in sommige oren toch een negatieve bijklank had? En dat terwijl het toch eens een onbeladen aanduiding was voor landelijke weggetjes, van boerenkarrensporen tot zelfs oprijlanen toe. Meestal liepen ze uit lager liggend land omhoog naar de heuvelrug, ze stegen… Zie ook onder Rijsenburgselaan en Hogesteeg.
Hoewel er in 1932 al werd besloten tot de straatnaam Akkerweg, bleef het voor de meeste dorpelingen toch nog heel lang de Akkersteeg. Dat bracht het uiterlijk ook wel een beetje mee, een karrenspoor met een fietspad ernaast.
Pas sedert 1952 is er sprake van een heuse Akkerweg. De naam van de weg verwijst naar het rond 1960 verdwenen buurtschapje De Akker, een sedert 1825 ontstaan wijkje van nogal primitieve woninkjes, aanvankelijk vooral bewoond door werkvolk en venters. Een buurtje met een heel eigen karakter, nogal los van het dorp. Tot de buurtvoorzieningen hoorden o.m. een openbare pomp, een tapperijtje en een eenvoudig winkeltje met hangweegschaal en klingelende deurbel, waar de gezusters Gerritsen de ouderen voorzagen van grutterswaren en de jeugd van toverballen. De Akker werd uitgevlakt ten behoeve van de eerste na-oorlogse nieuwbouwwijk van Driebergen-Rijsenburg. Op de tegenwoordige dorpsplattegrond moet de Akker worden gezocht tussen Eikenlaan, Prins Bernhardlaan, Prinses Margrietlaan en Akkerweg. Vlak naast de Akkerschesteeg stond aan de Hoofdstraat vroeger de buitenplaats Dennenhorst, aan de steeg stond de bijbehorende dienstwoning, annex stal- en koetshuis. Dennenhorst is al in het begin van de 20e eeuw gesloopt, de dienstwoning stond er nog tot lang daarna. Zie onder Dennenhorst en Beukenstein.
in 1961 werd vlak daarbij een houten schoolgebouw gezet, als onderkomen voor een school, de Avondnijverheidsschool. Later heeft ook de Emma-muloschool daar een aantal jaren onderdak gehad. Van lieverlede is hier een sociaal ontmoetingscentrum van een tweetal Driebergse allochtone bevolkingsgroepen ontstaan, Turks en Marokkaans, die er spoedig ook een eigen moskee hopen te hebben. ins’allah!

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!