Introductie Willem van Abcoudelaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktJammer van die Aalscholver, want anders had de Van Abcoudelaan voorop gestaan in dit alfabetisch opgezette straatnamenboek. Daarmee zou recht zijn gedaan aan de betekenis die de Van Abcoudes voor dit dorp hebben gehad, ze stonden vooraan in de dorpsgeschiedenis. Eerst heetten ze Van Zuylen, vandaar die zuilen in het gemeentewapen van Driebergen-Rijsenburg, maar op een gegeven moment, ergens in de 13e eeuw, is aan ene Zweder van Zuylen, heer van Wijk (bij Duurstede), door z’n huwelijk met de dochter van de heer van Abcoude en de daaruit later voortvloeiende erfenis, ook de titel ‘heer van Abcoude’ toegevallen. Later kwamen er links en rechts nog wat ‘heerlijkheden’ bij de Van Abcoudes terecht, zodat ze naar believen ook als heer van Gaasbeek, een heerlijkheid in Belgisch Brabant, door ’t leven konden gaan. Tot de gebieden waarover de opeenvolgende heren van Abcoude en/of Gaasbeek het voor het zeggen kregen hoorde ook de landstreek van Driebergen.

De Willem van de bovengenoemde Abcoudelaan wordt aangezien als de man die in het Driebergse omstreeks 1380 een aan Sinte Catharijne gewijde kapel stichtte en daarmee feitelijk de grondslag legde voor het latere dorp Driebergen. Twee kwartieren van het gemeentewapen van Driebergen-Rijsenburg slaan op deze vroegere heren van Driebergen: de al genoemde drie zilveren zuilen en de zilveren leeuw. Dat is de Brabantse leeuw, aan komen lopen uit het wapen van de heren van Gaasbeek.

Het eerste deel van de Willem van Abcoudelaan werd aangelegd in 1932, en maakte deel uit van het zogenaamde ‘Plan van Waveren’, het tweede deel, de verbinding met de Traaij, dateert van 1954.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!