17 januari 2018  21e jaargang nummer 6453

Toename van lepelaars in de Blauwe Kamer
WAGENINGEN Uiterwaardengebieden staan bekend om hun dynamische natuur, zo ook de Blauwe Kamer bij Wageningen. Er leven veel verschillende plant- en diersoorten, waaronder tal van vogels. Onder andere de lepelaar is met 42 broedvogels een van de vaste bewoners geworden in dit natuurgebied. Dat blijkt uit vogelinventarisaties van vrijwilligers van Sovon en Utrechts Landschap.  Lees verder

 

Onderzoek ‘scherpe explosieven’ in Veenendaal-Oost
VEENENDAAL De gemeente Veenendaal heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een zogeheten suppletieaanvraag gedaan voor een onderzoek naar niet gesprongen explosieven.  Lees verder

 

Pleidooi voor behoud militaire barakken
EDE De Stichting Erfgoed Ede heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd de twee houten woningen aan de Van Heutszlaan 2c en 2d, die dienst hebben gedaan als militaire barakken, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat blijkt uit een brief van secretaris Jan Kijlstra. Hij schrijft onder meer, dat de twee woningen daar al meer dan 110 jaar, tegenwoordig wat verscholen, staan.  Lees verder

 

Sprookjesachtige film over dierenleven op de Veluwe
EDE  Luc Enting werkte bijna drie jaar aan ‘WILD’, een film over de natuur op de Veluwe. Op 22 januari gaat het werk in première in zijn woonplaats Ede.  Lees verder

 

VVD is uitgaansvandalisme in Zeist zat en wil meer handhavers
ZEIST  De VVD in Zeist is het uitgaansvandalisme in de gemeente helemaal zat. De partij wil daarom dat het stadsbestuur meer handhavers inzet tijdens uitgaansavonden.  Lees verder

 

Zeist kiest ondanks bezwaren voor villa’s in Austerlitz
AUSTERLITZ  Het plan om vier villa’s te bouwen in Austerlitz gaat ondanks bezwaren van buurtbewoners gewoon door. Dat heeft de gemeenteraad van Zeist gisteravond besloten.  Lees verder

 

16 januari 2018  21e jaargang nummer 6452

Buurtbewoners bezorgd over ‘versteende bejaardenwijk’
WAGENINGEN  Er staan al zoveel huizen rondom het Olympiaplein en er wonen al zoveel senioren in die buurt. Plannen van de Wageningse burgemeester en wethouders om op de plek van de te slopen Olympiahal 40 appartementen te bouwen, worden door omwonenden niet met gejuich onthaald.  Lees verder

 

Spectaculaire vondsten bij archeologische opgraving in Austerlitz  (foto)
AUSTERELITZ  Bij opgravingen in Austerlitz zijn duizenden sporen en vondsten ontdekt van het ‘Franse Kamp’ van Napoleon. In opdracht van de gemeente Zeist zijn archeologen van de combinatie BAAC/Vestigia en in samenwerking met vrijwilligers sinds 25 september aan het graven. Volgens regio-archeoloog Peter de Boer van de Omgevingsdienst regio Utrecht, die namens de gemeente het project begeleid, zijn de eerste resultaten van de opgraving zonder overdrijving spectaculair te noemen.

Het onderzoek van het ‘Franse Kamp’ van Napoleon gaat vooraf aan de bouw van een uitbreiding van het dorp aan de noordzijde. Tijdens deze eerste grote opgravingscampagne is een compleet beeld van één gehele sectie van het kamp verkregen. De Boer: “We kunnen nu uitrekenen hoeveel manschappen in dit deel verbleven. We hebben op basis van de gevonden uniformknopen een beeld gekregen van welke legeronderdelen hier lagen. Er is bovendien een duidelijke ‘tentenkampfase’ en ‘barakkenfase’ vastgesteld. Met behulp van de aangetroffen tentgreppels, barakken, kookkuilen en een waterput kunnen we nu een reconstructie maken van de indeling van dit deel van het kamp.”
 
Er zijn al duidelijke verschillen herkend in de vondsten uit het gedeelte waar de soldaten verbleven en uit het gedeelte waar de onderofficieren verbleven. De Boer: “Een leuk voorbeeld is voor mij toch wel dat in de zone met de onderofficieren één klein afvalkuiltje is aantroffen met daarin resten van een fles, een glas en een rookpijp. Het zal daar dus niet altijd afzien zijn geweest. Wél afzien was het voor één van de soldaten. Hij heeft zijn lederen beursje met daarin 19 muntjes verloren. Hij zal zich er rot naar gezocht hebben en nu pas, na dik 200 jaar, vinden we het terug. Hoe klein de omvang van deze gebeurtenis dan ook mag zijn, je kunt hierdoor als het ware in het hoofd kruipen van zo’n soldaat en dat is een historische sensatie!”
 
Als onverwachte ‘bonus’ zijn in de opgraving twee préhistorische grafheuvels gevonden. De menselijke resten zelf waren vergaan, maar de grafkuilen en de lijksilhouetten tekenden zich nog wel als verkleuringen af in het zand. Eén graf betreft een zogenaamd ‘hurkgraf’. De begraven persoon is hierin op zijn of haar zij en met opgetrokken knieën begraven. Dit is een grafritueel dat stamt uit de zogenaamde ‘Enkelgrafcultuur’ en dateert vermoedelijk uit de nieuwe steentijd (ca. 4500-4000 jaar geleden). De grafheuvels lijken daarmee ouder te zijn dan eerder was gedacht

 

Gemeente stelt Duurzaamheidslening beschikbaar
VEENENDAAL Inwoners die tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in hun woning willen financieren kunnen vanaf nu gebruik maken van de Duurzaamheidslening. De gemeente wil hiermee bewoners stimuleren om duurzame maatregelen te treffen.  Lees verder

 

SP voelt zich aan de kant gezet in discussie stadsstrand
VEENENDAAL  Wat gaat er gebeuren met het stadsstrand in Veenendaal? Iedereen mocht meedenken en plannen indienen. De SP baalt echter een beetje dat ze buiten de werkgroep wordt gehouden die de plannen bekijkt.  Lees verder

 

Ondernemers O2 bijna unaniem voor woningen in Otterlo-Oost
OTTERLO De leden van Ondernemersvereniging Otterlo Ondernemend (O2) steunen vrijwel unaniem de plannen van de gemeente Ede om de uitbreiding van het dorp aan de oostzijde te laten plaatsvinden. Dat blijkt uit een enquête die het bestuur van de vereniging de afgelopen weken onder de leden heeft gehouden.  Lees verder

 

Bennewitz Quartet speelt meesterwerk
EDE Het Praagse Bennewitz Quartet dompelt je zaterdag 20 januari onder in Dvoráks kleurrijke wereld van natuur en volksmuziek. Lavinia Meijer, de ongekroonde koningin van de harp, speelt samen met pianist Feico Deutekom prachtige filmmuziek. Wees erbij op de vrijdagen 19 en 26 januari in de Edesche Concertzaal.  Lees verder

 

Grebbedijk móet en zal in 2024 klaar zijn
WAGENINGEN  Eén ding staat als een paal boven water. De Grebbedijk is zó belangrijk dat de dijk hoe dan eind 2024 aan de nieuwe strenge veiligheidsnormen moet en zal voldoen. Waardoor de kans op overstroming van de gehele Gelders/Utrechtse Vallei verkleind wordt tot eens in de 100.000 jaar.  Lees verder

 

Zorgen bij bewoners over lekkende ‘de Bult’ in Wekerom
WEKEROM  De oude stortplaats ‘de Bult’ in Wekerom lekt giftige stoffen. Dat zeggen omwonenden die zich ernstig zorgen maken over de schadelijke gevolgen van de lekkage. Zij willen dat de gemeente optreedt, omdat ze vrezen voor hun gezondheid.  Lees verder

 

15 januari 2018  21e jaargang nummer 6451

Ede voelt minder overlast Oost-Europese arbeiders
EDE  Heel wat mensen uit Polen en andere Oost-Europese landen komen naar de gemeente Ede om (tijdelijk) te werken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Tiel en Maasdriel lijkt de overlast van deze arbeidsmigranten mee te vallen.  Lees verder

 

Ideeën opdoen tijdens (T)huis van de toekomst
ZEIST  Hoe ziet uw woning, uw thuis, er over vijf, tien of vijftien jaar uit? Hoe wilt u wonen over een aantal jaren? In uw huidige huis? In een woning met zorg? In een woonvorm die u zelf vorm en inhoud gaat geven? Welke kansen of belemmeringen ziet u?
 
Op donderdag 25 januari kunnen senioren en andere belangstellenden zich laten informeren en ideeën opdoen tijdens (T)Huis van de toekomst. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.30-17.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis van Zeist. De zaal is open vanaf 13.15 uur.
 

Rob Bijl van het Sociaal Cultureel Planbureau komt vertellen over wonen in Nederland voor senioren. Camiel Schuurmans van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist bespreekt de kansen, mogelijkheden en belemmeringen in Zeist. Peter Weda, interim manager bij Warande, gaat in op wat ‘het nieuwe verpleeghuis’ kan brengen. Na deze inleidingen kunnen de deelnemers in vier interactieve workshops meer horen over de diverse mogelijkheden in Zeist, eigen ideeën inbrengen en vragen stellen. De workshops worden gegevens door Camiel Schuurmans en Peter Weda, en door leden van Woongroep Surplus en leden van Knarrenhof. In de twee laatstgenoemde workshops krijgen de deelnemers informatie over andere dan standaard woonvormen.
 
Wethouder Marcel Fluitman (Ouderen) zal de middag officieel afsluiten, waarna een informele borrel volgt.  Aanmelden voor de middag kan door een e-mail te sturen naar Ilse Ritsma van de gemeente Zeist, i.ritsma@zeist.nl. of telefonisch via 14030 (vragen naar Ilse).

 

Verzet tegen kazerneplan groeit
DOORN Bewoners van de Willem de Zwijgerlaan hebben zich aangesloten bij het verzet tegen de bouw van 400 tot 500 woningen op het terrein van de marinierskazerne. Ze maken zich zorgen over het plan en hebben een brief gestuurd aan de politieke partijen in de gemeenteraad.   Lees verder

 

Naam GroenLinks/Progressief Ede weg
EDE De naam van GroenLinks/Progressief Ede is van de baan. De Edese politieke partij doet op 21 maart 2018 onder de naam GroenLinks mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.   Lees verder

 

‘Prijs zorgt voor duw in goede richting’
DOORN Het was zwaar, het was pittig en het was vooral een kwestie van een lange adem hebben. Gelukkig zijn ze dat bij zwemvereniging Woestduin gewend en mede door de inspanningen van voorzitter Veronike Kartman is zwembad Woestduin voor de komende jaren gered.   Lees verder

 

Viskil wordt lijsttrekker P21
BUNNIK Voor Perspectief 21 gaat Arie Viskil aan de slag als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.  Lees verder