18 februari 2019  22 jaargang nummer 6796

Lokfietsen om diefstal tegen te gaan
VEENENDAAL Er gaan lokfietsen ingezet worden om het aantal gestolen fietsen in het centrum van Veenendaal te verlagen. De afgelopen periode zijn er veel tweewielers gestolen en daarom gaat de gemeente samen met de politie actie ondernemen. Lees verder

 

Herinrichting Koningsweg/laan gaat van start
BUNNIK De provincie start op 25 februari met de herinrichting van de N411 tussen Utrecht en Bunnik. Mourik infra gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het doel is om de verkeersveiligheid te vergroten. Hiervoor moet de weg zelf ook echt op de schop, maar dat gebeurt pas in de periode augustus-december  Lees verder

 

17 februari 2019  22 jaargang nummer 6795

‘Geen Hongkong aan de Grift’
VEENENDAAL Er wordt gebouwd in Veenendaal, maar er moet de komende decennia nog veel meer worden gebouwd. De woningbehoefte is groot. De vraag is waar gebouwd kan worden. De Rekenkamercommissie heeft de raad geadviseerd over het woonbeleid. Er moet worden nagedacht over de stedelijke identiteit van Veenendaal, gelet op het beperkte oppervlak.  Lees verder

 

16 februari 2019  22 jaargang nummer 6794

Ede krijgt een nieuw en groener Kuiperplein
EDE Het Kuiperplein gaat op de schop en krijgt een rand boordevol verschillende planten en bomen. ,,Het krijgt een veel vriendelijkere uitstraling”, licht Loet van der Hoeven als binnenstadsmanager toe.  Lees verder

 

14 februari 2019  22 jaargang nummer 6793

‘Inademen lucht Gelderse Vallei is dagelijks zes sigaretten meeroken’
VEENENDAAL De eerste resultaten van de testen van nieuwe technieken om de uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen terug te dringen, zien er goed uit. Dat zei ingenieur Hilko Ellen van de Wageningen Universiteit woensdag tijdens het zogenoemde Fijnstof Event bij Aeres Barneveld. Bij sommige technieken wordt meer dan veertig procent van het fijnstof afgevangen.  Lees verder

 

13 februari 2019  22 jaargang nummer 6792

Omstreden verkeersplan in Zeist blijft ondanks felle protesten ongewijzigd
ZEIST  ACEr wordt niets veranderd aan het huidige verkeersplan in Zeist. Wel wordt de evaluatie ervan enkele maanden naar voren geschoven, bleek op een raadsvergadering. Ondanks veel protesten bleef wethouder Laura Hoogstraten (GroenLinks) onvermurwbaar. Iets veranderen in het hele plan zou volgens haar gevolgen hebben voor andere maatregelen.  Lees verder

 

Afsluiting van N227 is niet te voorkomen
DOORN. der was berekend. Volgens de gemeente bestaat de kans dat de onderlaag van het asfalt in het noordelijke gedeelte zó slecht is, dat die moet worden vervangen. Daar hangt een prijskaartje aan van ruim anderhalve ton  Lees verder

 

12 februari 2019  22 jaargang nummer 6791

Steun voor natuur en erfgoed in Utrecht groeit

UTRECHTSE HEUVELRUG Utrechts Landschap zag haar achterban het afgelopen jaar met 2000 groeien naar 26.500 beschermers. Nog nooit in haar 92-jarig bestaan kon Utrechts Landschap rekenen op de structurele steun van zoveel donateurs.  Lees verder

 

Feestelijke opening Buurtstroom Bunnik
BUNNIK 27 Buurtbewoners hebben samen een zonnestroomcentrale met 216 zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf in Bunnik gerealiseerd. Op vrijdag 15 februari (van 16.00 tot 17.00) is de feestelijke opening van Buurtstroom Bunnik aan de Rumpsterweg 4.  Lees verder

 

11 februari 2019  22 jaargang nummer 6790

Eén keer per jaar regenboogvlag bij gemeentehuis
VEENENDAAL Eén keer per jaar wordt bij het gemeentehuis van Veenendaal de regenboogvlag gehesen. Dat gebeurt op 11 oktober, Coming Out Day. ,,Dan staan we bewust stil bij onze vrije en diverse samenleving”, aldus het college in antwoord op vragen van de PvdA.  Lees verder

 

9 februari 2019  22 jaargang nummer 6789

Vergoeding kledingpakket voor heel jaar
VEENENDAAL Het college stelt de raad voor de verordening kindpakket te wijzigen. Het kindpakket is onderdeel van het bureau minimaregelingen. Tot nu toe was er een regeling waarbij een aanvraag voor vergoeding van een kledingpakket voor kinderen werd gesplitst in winter- en zomerkleding.  Lees verder

 

8 februari 2019  22 jaargang nummer 6788

Nepleerlingen op CLV zijn betrapt; streep door realityserie
VEENENDAAL Op het Christelijk Lyceum in Veenendaal is flinke onrust ontstaan nu blijkt dat de schoolleiding heeft ingestemd met het inzetten van nepleerlingen voor een realityprogramma van RTL. De directie was op de hoogte, maar docenten, leerlingen en ouders wisten van niets.   

Lees verder

 

 

7 februari 2019  22 jaargang nummer 6787

Scholieren in Ede zetten meetfiets in
EDE  De Gemeente Ede wil meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het fietsnetwerk. Twintig Edenaren fietsen in maart hun dagelijkse routes met speciale kastjes op hun fiets. Maar voordat deze officiële onderzoeksmaand start, gaan scholieren van Het Streek komende week met een aantal kastjes aan de slag.
Van 8 tot met 15 februari fietsen scholieren hun dagelijkse routes met een meetfietskastje op hun fiets. De kastjes zijn uitgerust met verschillende sensoren en zorgen voor waardevolle gegevens over luchtkwaliteit, comfort van het wegdek en doorstroming. Zo registreren ze oponthoud bij kruispunten. De scholieren kunnen hun eigen verzamelde data inzien via een website en gebruiken in de les. De gemeente gebruikt de gegevens om te bepalen of er op routes of kruispunten maatregelen nodig zijn.

 

5 februari 2019  22 jaargang nummer 6786

Spreektijd in gemeenteraad naar twee minuten
UTRECHTSE HEUVELRUG Inwoners krijgen voortaan geen vijf, maar twee minuten spreektijd bij vergaderingen van raadscommissies. In plaats van lange, voorgelezen verhalen gaat de griffie insprekers vragen om een uitgebreid pleidooi op papier aan te leveren. De spreektijd van twee minuten is bedoeld om die inspraakreactie te ‘pitchen’. Lees verder

 

1 februari 2019  22 jaargang nummer 6785

Cantina in Cultuurhuis Doorn blijft ontmoetingsplek
DOORN De subsidie voor Ontmoeting in de Cantina in het Cultuurhuis in Doorn wordt voortgezet tot 1 januari 2021. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten.  Lees verder

 

In april opening Voorpoort en reconstructie Nieuweweg-Noord
VEENENDAAL Samen met ProRail, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Ede en Renswoude bouwt Veenendaal de ongelijkvloerse spoorkruisingen Voorpoort en Nieuweweg-Noord. Na openstelling van de Voorpoort voor doorgaand verkeer in april volgt de uitvoering van de reconstructie van de Nieuweweg-Noord.  Lees verder

 

31 januari 2019  22 jaargang nummer 6784

Nieuw voorstel herinrichting Amersfoortseweg naar gemeenteraad
DOORN  Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stuurt de gemeenteraad een nieuw voorstel voor de herinrichting van de Amersfoortseweg in Doorn. Tijdens de voorbereiding bleek dat de fundering van de weg volledig vervangen moet worden en ook uit het participatietraject met omwonenden kwamen maatregelen die meer geld kosten. Daarom stelt het college aan de raad voor de huidige budgetten anders te besteden, zodat de herinrichting optimaal kan worden uitgevoerd.
 Om de veiligheidssituatie op de Amersfoortseweg te verbeteren voor omwonenden en alle weggebruikers zijn diverse maatregelen nodig. Zo komt er geluidsreducerend asfalt, een vrij liggend fietspad, een uitbuiging van de weg bij de komgrens en verkeerslichten bij de voetgangersoversteek-plaats bij de basisschool Kameleon. Tijdens de voorbereiding bleek ook dat de fundering van de weg vervangen moet worden. Voor de nu voorgestelde maatregelen en de vervanging van de fundering is een extra bedrag van € 273.000,- nodig boven de ruim 1 miljoen euro die de raad eerder beschikbaar stelde.  Daarom legt het college de raad een alternatief financieringsvoorstel voor om de herinrichting van de Amersfoortseweg toch mogelijk te maken. Onderdeel van dit financieringsvoorstel is een versobering van het ontwerp van de oversteekplaatsen Arnhemsebovenweg in Driebergen. Als de raad hiermee instemt, kan begonnen worden met de herinrichting van de Amersfoortseweg. Het streven is de uitvoering van de werkzaamheden af te ronden voor de bouwvakvakantie.
Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer: “Ik ben blij dat we een oplossing gevonden hebben om de herinrichting van de Amersfoortseweg toch mogelijk te maken. De Amersfoortseweg is een van de belangrijkste ontsluitingswegen in onze gemeente. De uitbreiding van de plannen voor de herinrichting zorgen echt voor een duurzame verbetering voor alle verkeersdeelnemers en omwonenden. Ik heb er vertrouwen in dat de raad dit ook zo ziet. Als de raad instemt, kunnen we in één keer een toekomstvaste weg realiseren die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid ten goede komt.”
Gert van Leeuwen, ondernemersvereniging Doorn: “De ondernemers staan positief tegenover de herinrichting van de Amersfoortseweg. Wij hechten veel waarde aan een goede bereikbaar en veilig Doorn. Wij rekenen erop dat de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk wordt beperkt door een zo kort mogelijke stremming van de Amersfoortseweg.”

 

30 januari 2019  22 jaargang nummer 6783

Onveilige situaties op station Ede-Wageningen’
EDE Burgemeester Verhulst maakt zich zorgen over station Ede-Wageningen. Zeker bij verstoringen ontstaan onveilige situaties. Eigenlijk zou dit jaar een begin gemaakt worden met de bouw van het nieuwe station, maar door een mislukte aanbesteding is dat voor onbepaalde tijd uitgesteld. Lees verder   Lees archif

 

29 januari 2019  22 jaargang nummer 6782

Zelfrijdende Wepod binnenkort door Ede
EDE Binnen nu en een aantal weken rijdt de Wepod een tijd lang tussen station Ede-Wageningen en het ROC als onderdeel van het project Interregional Automated Transport waarin 22 Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen samenwerken aan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer. Dat meldt de provincie Gelderland. Lees verd

 

24 januari 2019  22 jaargang nummer 6780

‘Te weinig nieuwe sociale huurhuizen’
EDE De Huurdersbond Ede vindt dat er de afgelopen jaren veel te weinig nieuwe sociale huurwoningen bij zijn gekomen. In 2017 zijn er zelfs sociale huurwoningen verdwenen, zegt voorzitter Wim Kok. Die spreekt van ,,een drama”. Maar Woonstede zegt het maximale te doen wat ze financieel aan kunnen.  Lees verder

 

17 januari 2019  22 jaargang nummer 6777

Droevig gesteld met toegankelijkheid in Veenendaal
VEENENDAAL Het is droevig gesteld met de toegankelijkheid van openbare gebouwen, horecabedrijven en winkels voor lichamelijk beperkten. Dat geldt eveneens voor voorzieningen in de openbare ruimte. Het is deels, voor wat de winkels betreft, wel eens beter geweest. ,,De huidige situatie is in Veenendaal niet rooskleurig”, zegt Bert van Maurik. Hij is bestuurslid van Stibo, een stichting voor de belangenbehartiging van arbeidsongeschikten, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.  Lees verder

 

16 januari 2019  22 jaargang nummer 6776

Diepste punt stationsgebied bereikt
DRIEBERGEN Bij het stationsgebied Driebergen-Zeist is vorige week het diepste punt bereikt, zo meldt de gemeente Utrechtse Heuvelrug op Facebook. Dit is gevierd, in tegenstelling tot het hoogste punt. Het diepste punt zit in een grote betonnen bak waar het gehele station op en in wordt gebouwd.   Lees verder