17 december 2017 20e jaargang nummer 6421

Centrummanagers gaan voor een bruisend hart
WAGENINGEN Een ijzersterk activiteitenprogramma, verbindingen leggen en verbeteren met bestaande initiatieven en zorgen voor een bruisende binnenstad voor alle Wageningers. Binnenkort nemen Ilonne Bongers en Robert Frijlink officieel het stokje over van centrummanager Tom Kool die per 1 januari afscheid neemt. Bongers en Frijlink verdelen de krachten en kiezen bewust voor een ‘duobaan’.  Lees verder

 

16 december 2017 20e jaargang nummer 6420

CDA wil onderzoek naar autotunnel bij Kerkweg
EDE Het CDA wil dat er in 2018 een onderzoek komt naar de effecten van de nieuwe autotunnel en fietstunnel bij de spoorzone (Hakselseweg/Verlengde Blokkenweg). Dit vindt de fractie nodig om een goede afweging te maken over nut en noodzaak van nog een extra wijk-wijk autotunnel naast de spoorwegovergang in de Kerkweg, die in 2020 immers gesloten wordt.  Lees verder

 

Herringtown Jazzband in Champ’ Aubert  (foto)
DRIEBERGEN  Op  zondag 17 december een optreden van de Herringtown Jazzband in Champ’Aubert” in Driebergen

In 1977 vond een groep muzikanten elkaar in dat Jazz-enthousiasme en noemde zich de Herringtown Jazzband. Dat deed recht aan Enkhuizen als Haringstad, duidelijk zichtbaar in het stadswapen, door drie gekroonde haringen. Door het gunstige Jazz-klimaat in Enkhuizen en ver daarbuiten werd het een vliegende start.
Al snel werd de band veel gevraagd in Binnen-, maar ook het Buitenland. Daarbij speelde zeker de snel stijgende roem van het Enkhuizer Festival en de vele bands die waren ontstaan een belangrijke rol.
Karakteristiek bij die optredens is de lekker swingende muziek met veel zang, enthousiast en met humor gebracht. Het repertoire is daardoor zeer afwisselend en aanstekelijk zowel voor de luisteraar als mee swinger.
Vaak gehoorde opmerkingen gaan dan ook over het lekker swingend en dansbaar repertoire maar vooral over het enthousiasme en plezier dat de band uitstraalt. Of zij nu op straat spelen of op grote festivals, plezier is de basis van iedereen in de band en dat willen zij aan het publiek doorgeven.

 

Zeister Ereprijs voor het Zeister Mannenkoor
ZEIST  Op donderdag 14 december reikte burgemeester Koos Janssen ‘de Zeister Ereprijs’ uit aan het Zeister Mannenkoor tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum. De uitreiking vond plaats in het Torenlaantheater aan de Torenlaan in Zeist.

Het Zeister Mannenkoor is een van de oudste verenigingen in de gemeente Zeist. In het jubileumjaar verdient het Zeister Mannenkoor het om in de schijnwerpers gezet te worden. Veel Zeistenaren dragen het koor een warm hart toe. Het koor is een springlevend, vitaal en gepassioneerd koor en neemt een prominente en niet meer weg te denken plaats in binnen het culturele leven van Zeist. Samenwerking met andere organisaties en verenigingen binnen de Zeister gemeenschap speelt daar een belangrijke rol in.

 

Kritiek Heuvelrug Wonen op kwekerijplan
LEERSUM Woningcorporatie Heuvelrug Wonen protesteert tegen het plan om op het kwekerijterrein aan de Broekweg alleen maar dure koopwoningen te bouwen. Volgens directeur-bestuurder Jos Sleyfer is dat in tegenspraak met de eigen woonvisie van de gemeente. Daarin staat dat 35 procent van elk bouwplan gereserveerd moet worden voor sociale woningbouw. Bij nog eens 35 procent zou het moeten gaan om middeldure woningen.  Lees verder

 

De heer Mourits uit Bunnik koninklijk onderscheiden
AMSTERDAM / BUNNIK  Op vrijdag 15 december heeft burgemeester Van Schelven in Amsterdam een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer M.P. (Maarten) Mourits uit Bunnik. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
 
De heer Mourits, oogarts en hoogleraar in het AMC Amsterdam, is met pensioen gegaan na een loopbaan van 40 jaar. Hij heeft in al die jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de oogheelkundige zorg in Nederland en daarbuiten. Hij heeft zich daarbij voortdurend ingespannen om samen te werken met andere medische disciplines, waarbij de kwaliteit van zorg en de patiëntvriendelijkheid steeds centraal stond.
 
Hij was niet bang nieuwe wegen in te slaan, wanneer de veranderde maatschappelijke omstandigheden daar aanleiding toe gaven. Zo is het aan zijn doorzettingsvermogen te danken dat er, door samenwerking van het AMC met oogziekenhuis Zonnestraal, sinds 2012 een oogziekenhuis is gerealiseerd, waar hoogwaardige oogheelkundige zorg wordt geleverd zonder wachtlijsten. Dit oogziekenhuis dient tevens als opleidingsziekenhuis waar artsen worden opgeleid tot oogarts.

 

Eerst een huis voor daklozen Ede en Wageningen, dan pas andere hulp
EDE/ WAGENINGEN  Vijf huizen in Ede en één woning in Wageningen worden nu voor een jaar toegewezen aan zes dak- en thuislozen. Pas zodra dat geregeld is en ze daar wonen wordt andere hulpverlening in gang gezet.  Lees verder

 

15 december 2017 20e jaargang nummer 6419

Wethouder pareert grote scepsis over World Food Center
EDE De tegenstelling was groot. Veel raadsleden bleken donderdag enorm sceptisch over de voortgang van het plan om een World Food Center (WFC) in Ede bij de Frisokazerne te realiseren. Wethouder Johan Weijland blijft zeer optimistisch: ,,Het dreigt te lukken, ik heb er groot vertrouwen in.”  Lees verder

 

FoodValley wil twee keer twee rijstroken op Rijnbrug
WAGENINGEN Regio FoodValley vraagt de colleges van Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland werk te maken van 2×2 rijstroken op de Rijnbrug. Met deze vraag is de hoop dat er snel actie kan worden ondernomen om de doorstroming op de brug te verbeteren.  Lees verder

 

Variatie troef bij Amateur-Xpositie
EDE Tijger, Spitzen, By Grace, Snoepende zebra, Shine On, Zwijntjes, Kordaat en De kracht van spinazie zijn de spitsvondige titels van een greep uit 52 kunstwerken die te zien zijn in Huis Kernhem. Het is de vierentwintigste Amateur Xpositie.  Lees verder

 

Handen ineen voor aanpak entree stad en herstel stadsgracht
WAGENINGEN Als het aan de provincie, gemeente en het waterschap ligt, wordt de entree van Wageningen bij de voormalige SNS-bank flink opgeknapt. Gisteren ondertekenden de drie partijen een intentieovereenkomst, waarin ze de ambitie uitspreken om de openbare ruimte flink te verbeteren door ondermeer de locatie van de voormalige SNS-bank op te knappen en de stadsgracht te herstellen.  Lees verder

 

Woonzorgcomplex op plek oude Bethelkerk
LUNTEREN Er wordt een woonzorgcomplex gebouwd van de organisatie Careander op de plek waar nu de oude Bethelkerk staa,t op de hoek van de Schaepmanstraat en de Postweg in Lunteren. De gemeenteraad gaf donderdagavond unaniem groen licht voor deze wens.  Lees verder

 

Woningbouw op parkeerterrein bij gemeentehuis
VEENENDAAL Waar al vele jaren een parkeerterrein is, aan de oostzijde van het gemeentehuis, worden woningen gebouwd. De plannen daartoe dateren al van jaren geleden. Nu heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar AM voor de verkoop van bouwgrond.  Lees verder