20 maart 2018  21e jaargang nummer 6515

Duurzame openbare verlichting geeft werkgelegenheid en veiligheid  (foto)
REGIO  Maandag 19 maart ondertekenden de verantwoordelijke wethouders van Bunnik, De Bilt en Soest een overeenkomst om de komende tien jaar alle openbare lantaarnpalen te voorzien van energiezuinige en onderhoudsvriendelijke ledverlichting. Het in elkaar zetten en demonteren van de armaturen levert bovendien werk op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En tot slot wordt ook de veiligheid vergroot door beter licht en minder storingen.

 

Door de opdracht gezamenlijk te verlenen, levert het de drie wethouders Erika Spil (Bunnik), Ebben Rost van Tonningen (De Bilt) en Jannelies van Berkel (Soest) voor hun gemeente een kostenvoordeel op. Aannemer Ziut BV zal de openbare verlichting plaatsen en onderhouden. De opdracht levert werk op voor enkele sociale werkvoorzieningsschappen. De nieuwe verlichting is een stap in de doelstelling om een energieneutrale gemeente te worden.

 

De armaturen van de oude lantaarnpalen worden op een termijn van zes tot tien jaar stapsgewijs vervangen door de duurzame led-variant. Omdat deze een witter en meer gebundeld licht geeft, wordt het bovendien als veiliger ervaren. Led-lampen hoeven maar eens in de 20 jaar vervangen te worden tegenover 4 jaar voor de oude lampen. Doordat de nieuwe verlichting minder onderhoudsgevoelig is, zullen er minder storingen optreden. Van ‘klassieke’ armaturen wordt alleen de fitting vervangen om ledverlichting mogelijk te maken. De drie gemeenten kijken bij de inventarisatie van de huidige openbare verlichting ook naar een betere verlichting van donkere locaties.

 

Bouwplannen voormalige sportvelden Otterlo goedgekeurd door B&W
OTTERLO  Het college van burgemeester en wethouders stemt vandaag in met de bouwplannen voor de voormalige sportvelden aan de oostzijde van Otterlo. De plannen maken de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis en in totaal 65 woningen mogelijk aan de Weversteeg en Onderlangs.
Het plan bestaat uit 16 appartementen, 4 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-een-kappers en 31 rijwoningen in het Weversteeggebied. In het Onderlangsgebied wil de gemeente 10 vrije kavels uitgeven. Daarnaast komt in het Weversteeggebied een multifunctioneel Dorpshuis. 

 

Kruising Costerweg Wageningen snel veiliger
WAGENINGEN  De volgens velen levensgevaarlijke kruising van de Costerweg met de Troelstraweg aan de rand van de Wageningse binnenstad is eind dit jaar een stuk veiliger.  Lees verder

 

Plan én geld voor Kindcentrum Maandereng
EDE De bouw van het Kindcentrum Maandereng komt dichtbij nu het college van B&W vandaag het realisatieplan goedkeurde en 3,4 miljoen euro daarvoor vrijmaakte. Het bestaande scholencomplex van de Basisscholen Uniek, Beatrixschool en Franciscusschool wordt binnenkort verbouwd en uitgebreid om plaats te maken voor dit Kindcentrum.

 

Wethouder Johan Weijland: “De drie schoolbesturen en Spelenderwijs staan in de startblokken, er is volop enthousiasme. Zij investeren samen met de gemeente in deze nieuwe ontwikkeling en we hebben goede afspraken gemaakt over huur en exploitatie. Mooi dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie zo op elkaar afgestemd worden. Zo heeft ook de hele wijk er baat bij.”
Een Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waar kinderen komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het gaat om een volledig dagprogramma met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling.

 

Broodje geschiedenis uitgegroeid tot een succesnummer
VEENENDAAL Het vorig jaar door het gemeentearchief van Veenendaal geïntroduceerde ‘Broodje Geschiedenis’ is uitgegroeid tot een daverend succesnummer. Lees verder

 

Schoon dankzij afvalrapers
BUNNIK In Bunnik ligt weinig afval op straat, vindt de gemeente. Inwoners die zwerfvuil opruimen zijn het daar niet mee eens. Op eigen initiatief houden zij hun woonomgeving schoon.  Lees verder

 

boos over verhuizing uit Doorn, korps loopt leeg
DOORN  Mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. In het eerste kwartaal vertrokken 73 mariniers. Dat zijn er drie keer zoveel als in voorgaande jaren.  Lees verder

 

19 maart 2018  21e jaargang nummer 6514

In Zeist daar wil je bij zijn  (foto)
ZEIST  Het Zoemt in Zeist, heb je ze al voorbij zien vliegen? “Wij zijn heel blij met de extra zorg voor de keuze van beplanting waardoor we meer wilde bijen in Zeist aantrekken, want ze doen belangrijk werk. We doen van alles om deze nuttige ‘bezige bijen’ zich thuis te laten voelen. We zijn dan ook trots dat we officieel zijn erkend als Bijvriendelijke gemeente”, aldus wethouder Roy Luca.    

De motie over Bij-vriendelijk beleid uit 2015 had onder meer tot doel om na te gaan hoe bij-vriendelijk Zeist al is en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Sindsdien zijn in het groenbeheer nog een aantal bij-vriendelijke maatregelen genomen. Zo zijn verspreid over Zeist bijvriendelijke bloembollen gepoot en zijn de rotondes bloemrijker geworden. De erkenning ‘bijvriendelijke gemeente’ bevestigt dat we goed bezig zijn.

 

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Zij heeft Zeist de erkenning van Bijvriendelijke gemeente gegeven omdat Zeist extra maatregelen heeft om de wilde bijen een goede habitat te geven. Het bord is geplaatst aan de Driebergseweg (bij een kombord) nabij de Molenweg.   


Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. De appel waar je in bijt, de aardbeien onder je slagroom en de kers op je taart. Ze groeien alleen als de bloemen ervan worden bestoven. Wilde bijen doen dit graag en helemaal gratis! Ze zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.


De honingbij is een bekend gezicht, maar er bestaan ook heel veel soorten wilde bijen. Wist je bijvoorbeeld dat hommels ook wilde bijen zijn? In Zeist kun je 133 soorten bijen tegenkomen. Maar we hopen dat we dit aantal met nog meer bij-vriendelijk groenbeheer kunnen vergroten naar 170.


Kom ook in actie om de wilde bij te helpen. Ben je benieuwd wat andere mensen al doen? Of wil je graag meer weten over wat jij kan doen om te helpen? Op www.nederlandzoemt.nl staat alle info. Het aantal soorten bijen in Zeist  kun je vinden op: https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/advieskaart

 

Dertig procent reductie op uitstoot fijnstof in Ede
EDE Ede en Barneveld strijden samen tegen de emissie van fijnstof door het invoeren in de regio FoodValley van een interim vergunningenbeleid. Nieuwe stallen die vergund worden, moeten meteen de meest innovatieve technieken op het gebied van emissie meenemen. Lees verder

 

Ede verrast over woningverhuur voormalig kantoorpand
EDE  Bewoners van de Oude Bennekomseweg in Ede zien vol verbazing hoe woningen in een omgebouwd kantoorpand in hun straat al worden aangeboden op de website huiswaarts.nu terwijl er nog een rechtszaak loopt tegen de vergunning voor de appartementen.  Lees verder

 

18 maart 2018  21e jaargang nummer 6513

Wooninitiatief voor hofje in Leersum
LEERSUM Geïnspireerd door de landelijke beweging ‘Knarrenhof’ wil een vijftal Leersumers de interesse peilen voor een dergelijk wooninitiatief in hun dorp. Het idee draait om oud worden onder gelijkgestemden, zo lang mogelijk zelfstandig blijven en elkaar helpen waar dat kan.  Lees verder

 

Volkstuinders mogen toch meepraten over De Eng in Wageningen
WAGENINGEN  Volkstuinders worden alsnog uitgenodigd om op 17 april mee te komen praten over een visie voor de Wageningse Eng. Er was onrust ontstaan onder de volkstuinders omdat er wel over de Eng gepraat werd maar niet met hen.  Lees verder