12 december 2017 20e jaargang nummer 6416

Fracties CDA en VVD in Ede willen inzicht in taalniveau bijstandsgerechtigden
EDE Is het taalniveau van 260 bijstandsgerechtigden in de gemeente Ede inmiddels op niveau? Dat willen de fracties van CDA en VVD van het stadsbestuur weten. In september vorig jaar voldeden 260 inwoners van de gemeente niet aan de Wet Taaleis. Lees verder

 

‘Lidl wil weg uit centrum Driebergen’
DRIEBERGEN Als het aan supermarktketen Lidl ligt is het binnenkort gedaan met de drukte op de Traaij op zaterdagmiddag. Volgens betrokkenen zou de Duitse grootgrutter in willen zetten op een vertrek uit het centrum van Driebergen.  Lees verder

 

Regionale samenwerking voor betere jeugdhulp
VEENENDAAL De Jeugdwet trad drie jaar geleden in werking. Gemeenten zijn vanaf dat tijdstip verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. In de wet is vastgelegd dat gemeenten samenwerken als dat noodzakelijk is voor ,,een doeltreffende en doelmatige uitvoering”.   Lees verder

 

Korrie Vlig zou in een zwart gat vallen
EDE ,,Of een leven zonder Polar Bears denkbaar is? Het zal ooit gebeuren. Wel zal ik in een enorm zwart gat vallen”, denkt Korrie Vlig. De 66-jarige Edese is ongeveer een kwart eeuw vrijwilliger bij Polar Bears.”   Lees verder

 

11 december 2017 20e jaargang nummer 6415

Middelbare scholen Vallei ’s middags dicht
EDE  Middelbare scholen in de Vallei zijn maandagmiddag dicht in verband met de verwachte sneeuwval. Tussen 12.00 en 13.00 uur sluit het hele voortgezet onderwijs, omdat ‘de veiligheid van docenten en leerlingen voorop staat.’   Lees verder

 

Nog twee Edese partijen bij raadsverkiezingen
EDE Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zullen in de gemeente Ede nog twee partijen meedoen. Allereerst de partij Democratische Kiezers Ede, die is opgericht door de Bennekommer Alexander Vos de Wael, die nu als fractie Alexander Vos de Wael in de Edese gemeenteraad zitting heeft. Ook doet de Lunteraan George de Haan aan de verkiezingen mee met de 65pluspartij Ede.   Lees verder

 

Steun in Kamer voor World Food Center in Ede
EDE/DEN HAAG  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de komst van het World Food Center in Ede. CDA’er Jaco Geurts heeft namens de vier coalitiepartijen een motie ingediend met als doel van het World Food Center een succes te maken.   Lees verder

 

10 december 2017 20e jaargang nummer 6414

Stormschade in Utrechtse Heuvelrug door zware sneeuwval
DOORN Door de hevige sneeuwval zijn wegen spiegelglad gworden. Ook kunnen takken van bomen het gewicht van het witte goedje niet meer dragen en breken. Tussen Driebergen en Doorn is de Oude Arnhemseweg gesloten. De weg is afgezet tussen de Hydeparklaan en de Berkenweg in verband met vallende takken.  Lees verder

 

Jaarlijks tien woningen voor mensen in moeilijkheden
ZEIST  Prettig wonen voor mensen in Zeist, ook voor mensen met een laag inkomen. Dat is het doel waarvoor gemeente, corporaties en huurdersorganisaties zich gezamenlijk inzetten. Die samenwerking is niet nieuw, maar partijen hebben de ambities aangescherpt. Zo stellen we tien woningen beschikbaar voor mensen in moeilijkheden en willen we meer doen aan ondersteuning voor huurders met een laag inkomen in een relatief dure huurwoning.
 
De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties actualiseren hun samenwerking jaarlijks via de prestatieafspraken. Partijen leggen in deze afspraken vast hoe ze prettig wonen in Zeist realiseren. Het gaat bijvoorbeeld om het beschikbaar stellen van voldoende goedkope woningen, samenwerking rondom wonen en zorg en renovatie van bestaande huurwoningen. Naast deze lopende afspraken, hebben partijen afgesproken om in 2018 met nieuwe projecten aan de slag te gaan.
 
De partijen hebben afgesproken dat er jaarlijks tien woningen beschikbaar komen voor huishoudens die  in een moeilijke situatie zitten. Huishoudens die zowel meer zorg nodig hebben, als een dak boven hun hoofd. Het gaat hierbij om mensen die niet in aanmerking komen voor urgentie, maar die wel in diepe problemen zitten. Het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin beoordelen samen met de corporaties wie hiervoor in aanmerking komt.
 
Daarnaast komt er  een pilot huurkorting voor huurders die een te hoge huur hebben in relatie tot hun inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die een paar jaar terug in een dure woning zijn gaan wonen die corporaties, vanwege regelgeving, in deze tijd voor een lager bedrag verhuren. De woningcorporaties benaderen begin 2018 huurders die hiervoor in aanmerking komen.
 
Andere nieuwe speerpunten zijn hogere duurzaamheidsambities en ouderen ondersteunen bij het langer thuis wonen. Ook gaan partijen door met het versneld toevoegen van betaalbare huurwoningen voor (her)starters en het verduurzamen van de woningvoorraad.
 
Wethouder Sander Jansen: “De Zeister prestatieafspraken zijn ambitieus. We gaan stappen maken op beschikbaarheid en duurzaamheid. Het beschikbaar hebben van woningen voor mensen die in een uitzichtloze woonsituatie zitten, is daarin een mooie ontwikkeling.”
 
Op 7 december hebben gemeente, corporaties Woongoed Zeist en de R.K Woningbouwvereniging en de huurdersorganisaties HuurdersPlatform Seyst en Huurdersbelangenvereniging Prisma hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken.