22 april 2018  21e jaargang nummer 6548

Afgesplitste raadsleden: ,,Het was slikken of stikken”
EDE Na een stilte van enkele dagen hebben Charifa El Kaddouri en Rina Moorman een reactie gegeven op hun vertrek uit de Edese fractie van D66. ,,Tijdens de ingelaste fractievergadering van woensdag 18 april werden wij onverwachts geconfronteerd met irreële eisen, die te maken hadden met het accepteren van de voorkeurskandidaat en de stemverhoudingen in de fractie. Het was slikken of stikken”, aldus de twee.  Lees verder

 

VVD neemt plek D66 over in coalitie-onderhandelingen
EDE De VVD mag aanschuiven bij de coalitieonderhandelingen in Ede. Die partij neemt de plek in van D66 dat zich afgelopen donderdag terugtrok vanwege interne problemen. Daarbij stapten Charifa el Kaddouri en Rina Moorman uit de partij om met een eigen nieuwe fractie verder te gaan.   Lees verder

 

21 april 2018  21e jaargang nummer 6547

Bouw Veenendaalse Nasser-moskee van start
VEENENDAAL De bouwput is al uitgegraven. Heel binnenkort gaat de bouw van moskee Nasser aan de Nijverheidslaan 6 van start. Vrijdagmiddag sloegen burgemeester Piet Zoon, iman M. Akdidach en Hassan Saïdi als voorzitter van het moskeebestuur symbolisch met een enorme houten hamer de eerste paal. Lees verder

 

Houtoogst blijft omstreden in Leersum
LEERSUM De uitleg van Staatsbosbeheer over de omvangrijke kap in de bossen direct grenzend aan Leersum-Noord, wordt nog steeds niet geaccepteerd door vele inwoners van het dorp. De kritiek op de houtoogst in kranten en op social media, wordt gedeeld door Stichting SparrenRijk, die ruim tien jaar geleden ontstond uit onvrede over het bosbeleid op de Utrechtse Heuvelrug. Lees verder

 

20 april 2018  21e jaargang nummer 6546

‘Stallen slopen en huizen elders bouwen’
EDE De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het nieuwe beleid om stallen in het agrarisch buitengebied te slopen en deze te vervangen door woningen. Bij functiewisselingswoningen moet maatwerk worden geleverd. Deze huizen kunnen nu ook op een andere plek verrijzen. Lees verder

 

Enquête onder mariniers: 85% verhuist niet naar Zeeland
DOORN  Uit een enquête bij het Korps Mariniers blijkt dat 85% van de mannen niet naar Zeeland gaat verhuizen. Slechts 1,1% geeft aan zeker wel of misschien wel te verhuizen naar die provincie. Zo’n 60% van de Korpsleden heeft de enquête van Defensie en de Provincie Zeeland ingevuld. Lees verder

 

Ede sluit af met 5 miljoen voordeel
EDE De gemeente Ede sluit het jaar 2017 financieel positief af. Met een voordeel van 5 miljoen euro op een totale begroting van 380 miljoen euro, is de gemeente financieel gezond, zo meldt de gemeente in een persbericht. Lees verder

 

Huisvesting voor 2000 arbeidsmigranten in Ede
EDE Het gemeentebestuur gaat zich de komende vijf jaar inspannen om groepsgewijze en kleinschalige woonvormen te realiseren voor zo’n 2000 arbeidsmigranten. Het gaat om arbeidsmigranten die in Ede seizoenswerk verrichten in Regio Food Valley in sectoren als food, transport, bouw en productie.  Lees verder

 

Profielschets voor de nieuwe burgemeester van Bunnik vastgesteld
 ODIJK  ‘De gemeente Bunnik zoekt een nieuwe burgemeester. Iemand met bijzondere kwaliteiten die passen bij een bijzondere gemeente zoals Bunnik. Bunnik zoekt een burgemeester die wil bouwen aan de samenleving en goede relaties in de regio opbouwt. Iemand die het bestuur, de gemeentelijke organisatie en de lokale democratie verder versterkt. Een burgemeester die actief afstapt op mensen en organisaties en die persoonlijk betrokken is zonder zijn positie uit het oog te verliezen.’
 
Dat staat in de profielschets Bunnik zoekt ‘een bouwer’, die de gemeenteraad op 19 april 2018 in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in de Provincie Utrecht, Willibrord van Beek, heeft vastgesteld. Op basis van deze profielschets vindt de werving en selectie van de nieuwe burgemeester plaats. De schets is opgesteld door de drie fractievoorzitters, verenigd in de vertrouwenscommissie in oprichting. De verwachting is dat de vacature in de tweede helft van mei zal worden opengesteld.
 
Voor de profielschets maakte de commissie uitgebreid gebruik van de uitkomsten van een enquête onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hen is gevraagd wat voor type nieuwe burgemeester Bunnik nodig heeft. De enquêtes hadden een hoog respons. Ook de buurgemeenten hebben hun verwachtingen voor de nieuwe burgemeester van Bunnik mogen uiten.
 
De commissaris van de Koning zal de profielschets doorgeven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die stelt de vacature open via de Staatscourant. De commissaris van de Koning ontvangt vervolgens alle sollicitatiebrieven. Hij maakt een selectie  en overlegt daarover met de vertrouwenscommissie.
 
De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten en stelt een aanbeveling van twee kandidaten op. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast die naar de minister van Binnenlandse Zaken wordt gestuurd. De minister spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting vindt eind 2018 tijdens een openbare vergadering van de raad de beëdiging en installatie plaats.