16 juni 2019  22 jaargang nummer 6858

Zusters zien uit naar nieuwe start in dorpskern  Lees verder
AMERONGEN Twee weken geleden was het zo ver. De verhuizers stonden op de stoep om de zeven zusters van Zendings-Diaconessenhuis Bethanië te verhuizen naar hun nieuwe locatie, 500 meter bergafwaarts aan de Koenestraat. Gelukkig liepen de werkzaamheden daar wat uit en konden ze zonder wegopbrekingen hun nieuwe pand betrekken. Nog lang niet alle dozen zijn uitgepakt, maar het voelt als een nieuw thuis.

 

14 juni 2019  22 jaargang nummer 6857

Scholenfusie op komst in Driebergen  Lees verder
UTRECHTSE  HEUVELRUG De schoolbesturen van regiokoepel WereldKidz en De Ontdekkingsreis uit Driebergen gaan fuseren. De bestuurlijke samensmelting moet de continuïteit van De Ontdekkingsreis garanderen, zo blijkt uit een informatiebrief die onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

 

12 juni 2019  22 jaargang nummer 6856

Ede heeft tekort van 8 miljoen op begroting  Lees verder
EDE Volgens de Perspectiefnota, die in de maanden juni en juli door de gemeenteraad wordt besproken, heeft de gemeente Ede over de jaren 2020 tot en met 2023 een tekort van ongeveer 8 miljoen euro. Door de explosie van de kosten voor de jeugdzorg is de begroting aan het einde van een periode van vier jaar niet sluitend.

 

juni 2019  22 jaargang

Geen toename leerlingen voor islamitische school  Lees verder
VNieuw rolstoelpad geopend in het Leersumse Veld  Lees verder
Geen vaste route WEpod vanwege veiligheid  Lees verder

Jeugdhulp blijft financieel een zorgenkind  Lees verder
Kerkwegtunnel duurt jaren  Lees verder

Werkzaamheden 286 hectare nieuwe natuur verlopen vlot  Lees verder

.Rekenkamer doet onderzoek naar cultuurbeleid  Lees verder

 

mei 2019  22 jaargang

Wethouder Jorrit Eijbersen gaat Bunnik verlaten  Lees verder
Aandacht voor rol Veenendaal na Market Garden  Lees verder
Veenendaal gaat kritisch kijken naar nut FoodValley  Lees verder
Fors minder sociale huizen naar statushouders in Ede  Lees verder
Maarn in opstand tegen dorpshuisplan  Lees verder
Verontreinigde grond onder kerkgebouwtje: ‘Slopen disproportioneel’  Lees verde

Bibliotheek Driebergen verhuist terug naar Hoofdstraat  Lees verder

‘Politie moet beter en meer communiceren’  Lees verder

Bij kinderopvang in Veenendaal weinig tekortkomingen  Lees verder
Kruispunt Grote Beer-Stationsstraat-Prins Bernhardlaan vanaf maandag dicht  Lees verder
Verder herstel Edese woningmarkt  Lees verder

Voorlopig geen lagere OZB voor verenigingen in Veenendaal  Lees verder
Nieuw vrijheidsmonument in Wageningen  Lees verder

Veenendaal wil af van parkeerdebat  Lees verder

Juridisch steekspel over hek bij ‘homo-parkeerplaats‘   Lees verder

Gemeente actiever betrokken bij nieuwbouwplannen  Lees verder

 

april 2019  22 jaargang

Doorn heeft weer een eigen uitvaartcentrum  Lees verder
17 Koninkijke onderscheidingen voor inwoners Zeist  Lees verder

Vijf inwoners gedecoreerd in Bunnik  Lees verder

Vijftien Koninklijke onderscheidingen in Utrechtse Heuvelrug  Lees verder

‘Ik heb er nooit spijt van gehad’  Lees verder

Nieuw publieksgebouw De Hoge Veluwe heet Park Paviljoen  Lees verder

Ede start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten  Lees verder
Zorg drukt zwaar op begroting Ede  Lees verder

Strengere controle op noodzaak scootmobiel  Lees verder

Geen geld voor fietsbeleid  Lees verder

Plan voor zonneveld bij Werkhoven  Lees verder

Provincie en gemeente ondertekenen besluiten omtrent Rondweg-oost  Lees verder
Renovatie Kolkakkerweg ‘geslaagd’  Lees verder

Grote bezuinigingen op komst binnen gemeente  Lees verder

Dorpsstraat Harskamp op de schop voor nieuwe riolering   Lees verder

College Utrechtse Heuvelrug wil van mariniers af   Lees verder

Tekort op Wmo en jeugdhulp loopt in Veenendaal op tot ruim zeven miljoen  Lees verder
Oplossing voor Zonheuvel, renovatie binnen handbereik  Lees verder

Veiliger fietsoversteek bij spoorweg  Lees verder

Winkelstad Veenendaal wordt nieuwe coördinator stadsstrand  Lees verder

 

maart 2019  22 jaargang

Sinkhole ontstaan door waterleidingbreuk  Lees verder

Gloednieuwe bloemenveldjes alweer gesloopt  Lees verder

Geen nieuwe school in De Valk/Wekerom  Lees verder

Veenendaal gaat experimenteren met parkeren  Lees verder

Veenendaal gaat praten over vervroeging zondagopenstelling   Lees verder

Welkomstpakket nieuwe bewoners Utrechtse Heuvelrug  Lees verder

Pure Passie verder zonder Henny Schaap  Lees verder

‘Bezuinigingen niet enkel afwenden op sociaal domein’ Lees verder

Handhavers in natuurgebieden gaan beter samenwerken Lees verder

Aanpak N227 uitgesteld tot 2020  Lees verder

‘Ruzie Berghuis staat los van Doornse Gat’  Lees verder

CDA wil nieuwe woonwijk bij station Driebergen  Lees verder

Ede is een kunstwerk rijker  Lees verder

Tekort op Wmo en jeugdzorg loopt op naar 7,2 miljoen  Lees verder

Voedselbank Ede in problemen  Lees verder

Nieuw ecoduct bij Maarn geopend  Lees verder

ACV start met nieuwe ophaalmethode  Lees verder

Meevaller van anderhalf miljoen Lees verder

Geen vervuild zand in Veenendaal  Lees verder

College wil door met starters- en blijverslening Lees verder

‘Vensters op het verleden’ op Ginkelse Heide Lees verder

Bunnik hoogste woonlasten van de provincie   Lees verder

Hertenverblijf in Wageningen volledig afgebrand  Lees verder

 

februari 2019  22 jaargang

Binnenveldse Hooilanden straks ‘280 hectare topnatuur’  Lees verder

Herinrichting Koningsweg/laan gaat van start  Lees verder

Ede krijgt een nieuw en groener Kuiperplein Lees verder

Omstreden verkeersplan in Zeist blijft ondanks felle protesten ongewijzigd  Lees verder

Feestelijke opening Buurtstroom Bunnik  Lees verder

Cantina in Cultuurhuis Doorn blijft ontmoetingsplek  Lees verder