Heuvelrugnieuws van 30 januari
18e  jaargang 2015 nummer 5381

__

Hoogste punt sporthal bereikt
WIJK BIJ DUURSTEDE  Het hoogste punt van de nieuwe sporthal op Mariënhoeve is bereikt. De weersvoorspellingen zorgden er voor dat vanmiddag het hoogste deel van het gebouw van de in aanbouw zijnde sporthal niet, ivm veiligheid, het dak op werd getakeld.  Lees verder

Streep door verkoop Beverweerd
WERKHOVEN  De verkoop van landgoed Beverweerd in Werkhoven gaat niet door. Zorginstelling Philadelphia eist daarom een schadevergoeding van investeringsmaatschappij Dana Motek omdat de verkoopovereenkomst volgens de instelling niet is nagekomen. Lees verder

Veiligheidsbeeld 2014 Wijk bij Duurstede
WIJK BIJ DUURSTEDE  In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Wijk bij Duurstede met 15% gedaald ten opzichte van 2013, namelijk van 700 in 2013 naar 594 in 2014. Deze daling van de criminaliteit is sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-7%). De daling is te zien bij verschillende delicten, zoals woninginbraken, geweldsmisdrijven, fietsdiefstallen, zakkenrollen en winkeldiefstallen. Het aantal autokraken en bedrijfsinbraken is gestegen.

Woninginbraken

Het aantal (pogingen tot) woninginbraken is in 2014 met 29% gedaald ten opzichte van 2013: het aantal ging van 59 inbraken in 2013 naar 42 in 2014. Ook afgezet tegen het meerjarig gemiddelde  is er sprake van een daling.

Autokraken en bedrijfsinbraken

De enige delicten die een stijging laten zien, zijn autokraken en bedrijfsinbraken. Het aantal autokraken is in 2014 gestegen naar 84 (was 60 in 2013). Een deel van deze autokraken vond plaats bij kinderdagverblijven, vooral op het moment dat ouders hun kinderen ophaalden. De politie zet extra in op de bewustwording bij mensen van het risico dat ze lopen als ze kostbare goederen in hun auto achterlaten. Hiertoe heeft de politie bij deze locaties geflyerd en zijn er gesprekken gevoerd met beheerders van de kinderdagverblijven. Verder is er extra toezicht geweest,  heeft de politie meerdere malen een lokauto ingezet en is via de social media aandacht gevraagd voor deze problematiek.

Naast deze autokraken was er ook sprake van inbraken in auto’s waarbij criminelen het hadden voorzien op airbags of ingebouwde navigatiesystemen. Dit betreft een ander soort (georganiseerde) criminaliteit die vaak regionaal opereert.

Het aantal bedrijfsinbraken is gestegen van 9 in 2013 naar 17 in 2014. Onder de noemer ‘bedrijfsinbraken’ vallen niet alleen de inbraken in bedrijven, maar ook diefstal (zonder braak) in/uit een school, sportcomplex, kantoor of bedrijf. Het aantal daadwerkelijke inbraken in bedrijven wijkt niet af van het meerjarig gemiddelde.  

Burgernet

In 2014 is het aantal Burgernetdeelnemers in de gemeente Wijk bij Duurstede met 13,8% toegenomen. Op dit moment is 11,1% van onze inwoners deelnemer aan Burgernet. Ter indicatie: het regionale gemiddelde is 8,3%. Met name door (geslaagde) Burgernetacties die in de media aandacht krijgen, neemt het aantal deelnemers toe.
In 2014 hebben 10 Burgernetacties plaatsgevonden in onze gemeente, waarvan maar liefst 3 acties succesvol waren. Dat is een mooie score, gezien het feit dat gemiddeld in Nederland 1 op de 10 Burgernetacties succesvol is.

Gezamenlijke inzet ook in 2015

Burgemeester Tjapko Poppens zegt over het veiligheidsbeeld van 2014: ‘Het geeft voldoening dat de criminaliteitscijfers in onze gemeente een dalende tendens vertonen, mede door goede samenwerking met de politie en de betrokkenheid van veel van onze inwoners bij een veilige woon- en leefomgeving. In 2015 wordt extra ingezet op het voorkomen van autokraken en bedrijfsinbraken. Daarnaast krijgen ook dit jaar woninginbraken en het bestrijden van alcohol- en drugsoverlast veel aandacht. De focus ligt niet alleen op het aanpakken van het delict, maar verschuift naar een aanpak waarbij politie, justitie, gemeente en zorgverleners samenwerken en die is toegespitst op de dader.’

1145 banen voor werkzoekenden met arbeidsbeperking
REGIO  In twee jaar tijd 1.145 (extra) banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking creëren. Met dat doel ondertekenen 30 januari vijf afgevaardigde wethouders in de regio Utrecht-Midden, FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden een convenant.

Eind maart start de campagne om werkgevers te stimuleren banen voor deze werkzoekenden te creëren. Gestreefd wordt naar 835 banen in de marktsector en 310 banen bij de overheid. De ‘Utrechtse Werktafel’ is de nieuwe naam voor het regionaal werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden.
Binnen deze ‘Utrechtse Werktafel’ zetten de deelnemende partijen zwaar in op ‘Onbeperkt aan de slag’, dé etalage waar werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar rechtstreeks kunnen vinden. Werkgevers kunnen steeds meer rekenen op één ingang en één aanpak door gezamenlijke vacaturedeling.
Aantrekkelijke regelingen voor werkgevers
Voor werkgevers zijn er aantrekkelijke regelingen die hen ondersteunen bij het creëren van banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zoals een werkgeversscan, proefplaatsing, no-risk polis, loonkostensubsidie of loondispensatie en job coaching. Een no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever altijd compensatie ontvangt voor de loonkosten, als een werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Ook is een proefplaatsing van twee maanden mogelijk als een werkgever twijfelt of de toekomstige medewerker geschikt is voor het bedrijf.

Schade jaarwisseling toch hoog
BUNNIK  Ondanks het beeld dat de jaarwisseling in de gemeente Bunnik rustig was verlopen, is er in de periode van half december tot 1 januari toch relatief veel schade ontstaan aan publieke eigendommen, als gevolg van vuurwerk. Opvallend genoeg is bijna alle schade in Odijk gemaakt. De afgelopen vijf jaar viel het mee met de kosten, maar dit jaar is de kostenpost omhoog geschoten naar bijna 5000 euro schade.  Lees verder

Landmacht oefent in Zeist
ZEIST / HAVELTE  Op dinsdag 3 en donderdag 5 februari oefent de Landmacht (45 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte) in de binnenstad van Zeist. Dat maakt de voorlichter van de gemeente Zeist bekend. Het gaat hierbij om maximaal 100 militairen, die patrouilles te voet lopen door het centrum.  Lees verder

’t Hollebloc wordt gepimpt met graffitikunst 
ZEIST  Voormalig wijk- en gezondheidscentrum ’t Hollebloc in Zeist-West staat er voortaan kleurrijk bij. Op zaterdag 31 januari vanaf 11.00 uur wordt de laatste hand gelegd aan een graffitikunstproject dat verpaupering van het gebouw tegen moet gaan. ’t Hollebloc staat leeg sinds het nieuwe wijkservicepunt De Koppeling in 2013 is geopend. (Wijk)wethouder Roy Luca verzorgt om 12.00 uur de ‘finishing touch’ en iedereen is van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn.
 
Vrijwilligers uit Zeist-West hebben voorafgaand aan het project de ramen van ’t Hollebloc met houten panelen dichtgetimmerd. Een groep van vijftien - eveneens vrijwillige - kunstenaars heeft vervolgens in de afgelopen maanden de panelen van een laag graffitikunst voorzien. De kunstenaars zullen het kunstwerk waar nodig bijwerken. Zij hebben een pasje van de wijkagenten gekregen waarmee zij kunnen aantonen legaal graffiti te spuiten.
Buurtkinderen krijgen workshop
Enkele buurtkinderen hebben in het najaar geholpen een begin te maken met het kunstwerk. Ook zaterdag is een groep kinderen uit de wijk aanwezig, inclusief de jeugdwijkraad van Zeist-West. In de jeugdwijkraad zitten kinderen van verschillende basisscholen en zij denken mee over wat er beter kan in de wijk. Zaterdag krijgen de kinderen een workshop van de kunstenaars. De jeugdwijkraadsleden kunnen dan meteen kennismaken met de aanwezige wijkwethouder.

Politiek Café Mobiliteit en economische ontwikkeling
AMERONGEN  Mobiliteit en economische ontwikkeling op weg naar 2030 is het thema van het Politiek Café dat D66 organiseert op maandagavond 9 februari 2015 om 19.30 uur in Café Restaurant Buitenlust in Amerongen.

Sprekers op deze bijeenkomst zijn Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66 met onder meer economische zaken en handel in zijn portefeuille en Tijn Dries uit Maarn, D66 kandidaat voor de Provinciale Staten.
Hoe houden we onze omgeving concurrerend, bereikbaar en leefbaar?
Mobiliteit is bijzonder belangrijk in ons dagelijks leven, voor onze economie en voor onze welvaart, maar tegelijkertijd is het één van de grootste uitdagingen voor de toekomst.
De provincie Utrecht is een van de meest concurrerende regio's van Europa. Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor de kracht en aantrekkelijkheid van ons gebied en voor de concurrentiepositie van onze provincie.
Tijn Dries behandelt mobiliteit en innovatie.
Kees Verhoeven gaat in op de economische ontwikkeling op weg naar 2030.Economische groei door ondernemers en stimulering van kennis en innovatie zijn van groot belang.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door D66 afdelingen Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede en begint om 19.30 uur, de zaal is open om 19.15 uur.

Geen treinen tussen Driebergen en Ede
DRIEBERGEN  Door een kapotte bovenleiding rijden er tot het begin van de middag geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. Ook tussen Driebergen-Zeist en Rhenen rijden geen treinen. De extra reistijd is volgens de NS meer dan een uur. Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Rosariumlaan in 1965

Geen gevaarlijke stoffen bij brand in Den Dolder
DEN DOLDER  Bij de grote brand in Den Dolder donderdag zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Aan de Fornheselaan ontstond rond 14.30 uur brand bij een autosloopbedrijf.  De rookpluimen waren tot in Utrecht te zien.  Lees verder

Heuvelrugnieuws van 29 januari
18e  jaargang 2015 nummer 5380

__

Gemeente Zeist lokt discussie uit over de democratie
ZEIST  Iedereen is van harte welkom voor ‘de 24 uur van Zeist’ van vrijdag 13 februari 12.00 uur tot zaterdag 14 februari 12.00 uur; een etmaal lang ideeën uitwisselen, met elkaar in gesprek gaan, discussiëren en elkaar inspireren over de democratie. Het programma is divers; van een oud Hollands praatcafé, lekker eten, aanschuiven bij één van de dialoogtafels, een lezing, maar ook films over de democratie kijken in de raadzaal.
 
Iedereen heeft elke dag te maken met (lokale) democratie. Daarom is ‘de 24 uur van Zeist’ voor alle inwoners, ondernemers, organisaties, journalisten, ambtenaren en leden van politieke partijen.
Burgemeester Koos Janssen: “Democratie is samenleven. Het is belangrijk om de democratie levend te houden. Dat kan alleen door verbindingen te leggen en het er dagelijks met elkaar over te hebben. Doe mee met ‘de 24 uur van Zeist’, want jouw mening doet ertoe!”
 
Boost aan de democratie
De gemeente wil met ‘de 24 uur van Zeist’ een boost geven aan de lokale democratie en het gesprek erover aanzwengelen. Wat verstaat u onder democratie? Hoe democratisch vindt u Zeist? Wat vindt u eigenlijk van de lokale democratie? En wat zou u hier zelf aan willen bijdragen?
 
Spannend avontuur
Onlangs spraken gemeenteraadsleden met elkaar over hun eigen rol als raadslid. Voelen de inwoners van Zeist zich nog wel voldoende vertegenwoordigd door de gemeenteraad? Staat de raad wel voldoende dicht bij de samenleving? Besteedt zij haar tijd en energie wel aan de juiste onderwerpen? Een raadslid noemt “deze zoektocht een spannend avontuur”. De raad wil hier graag het gesprek over voeren met de samenleving tijdens ‘de 24 uur van Zeist’.
 
Ideeën gezocht
Voelt u zich aangesproken en heeft u ideeën voor de invulling van ‘de 24 uur van Zeist’? Kent u mooie initiatieven die raken aan de democratie vanuit bijvoorbeeld uw buurt, netwerk en/of wilt u zelf actief meedoen en -praten? Of een activiteit zoals een lezing, workshop organiseren? Meldt u zich dan aan via zeist@zeist.nl of bel met het vijfcijferige telefoonnummer 14 030.
 
Programma
Het programma is divers en wordt dagelijks aangevuld met activiteiten. Het programma, de locaties van de activiteiten en meer informatie staat vanaf woensdag 28 januari op www.zeist.nl/24uurzeist. Hier kunt u zich ook aanmelden.
 
Volg ‘de 24 uur van Zeist’ ook via www.facebook.com/gemeentezeist en twitter: @gemeentezeist #24uurzeist.

Blueskwis voor herhaling vatbaar
WIJK BIJ DUURSTEDE  Gisteravond organiseerde BluesinWijk samen met café 't Hoff een 'blueskwis'. Vier teams probeerden de vragen van quizmaster Paul te beantwoorden. Paul had zijn publiek goed ingeschat, de 40 vragen over kenmerken van artiesten, de recente en oude bluesmuziek, clips en audiofragmenten, deden menige blueshersens kraken.  Lees verder

Kaartjeskopers Maarns feest almaar radelozer
MAARN  Een flink aantal gedupeerde kaartjeskopers van het Maarnse hockeyfeest heeft eind vorig jaar aangifte gedaan van oplichting. Tot hun wanhoop zijn de aangiftes nog niet doorgedrongen tot de lokale politie. Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Park Welgelegen in 1970

Brede steun motie GroenLinks
ZEIST  De gemeente Zeist gaat er zorg voor dragen dat uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen onderdak, voedsel en kleding aangeboden krijgen. De gemeenteraad heeft dinsdagavond een voorstel hierover van GroenLinks, met CU-SGP en SP als medeondertekenaars, met algemene stemmen aangenomen. Lees verder

Heuvelrugnieuws van 28 januari
18e  jaargang 2015 nummer 5379

__

Mountainbikers Heuvelrug hebben vergunning nodig
UTRECHTSE HEUVELRUG  Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug hebben vanaf komende maand een vergunning nodig om er te kunnen fietsen. Het vignet kost 7,50 en is te koop bij winkels en horeca in de omgeving. Lees verder

Heuvelrugbier komt voorlopig nog uit Brabant
UTRECHTSE HEUVELRUG  De groene ondernemers op de Heuvelrug slagen er nog niet in zich gezamenlijk in de markt te zetten. Het beoogde keurmerk Duurzaam Doen staat even on hold en het onlangs gelanceerde Heuvelrugbier wordt gebrouwen en gebotteld in Brabant.  Lees verder

Wethouder heeft voorstel zorgwoningen in de maak
BUNNIK  Nadat Lekstede Wonen half september 2014 had laten weten geen heil te zien in de bouw van 46 zorgwoningen op het scholeneiland in Bunnik, leek het ongewis of dit plan definitief van de baan zou zijn. Wethouder Rob Zakee (P21) liet tijdens de raadsvergadering weten dat hij met meerdere partijen in gesprek is - één van die partijen is Warande in Zeist. In maart hoopt Zakee een concreet voorstel naar de gemeenteraad te kunnen brengen.  Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Langbroekerdijk in 1930

Leegstand basisonderwijs onvermijdelijk
WIJK BIJ DUURSTEDE  Wethouder Wil Kosterman heeft de raad laten weten dat een tijdelijke leegstand in de schoolgebouwen voor het basisonderwijs onvermijdelijk is. Aanleiding was de vraag van Jan Oechies van de SP of de gemeente met het bouwen van de nieuwe Hordenschool bezig is met het investeren in leegstand.  Lees verder

Nog geen standpunt college over Bosscherwaarden
WIJK BIJ DUURSTEDE' In antwoord op vragen van de SP laat wethouder Marchal weten dat het college nog geen standpunt ingenomen over de mogelijke zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. Dat zal pas medio van dit jaar gebeuren als de uitkomsten van de verschillende onderzoeksrapporten op tafel liggen.  Lees verder

Snoeien met de VNMW
WIJK BIJ DUURSTEDE  Het nieuwe tuinseizoen lijkt nog niet te beginnen, maar de werkgroep Heemtuin van de VNMW heeft op maandagmorgen 9 februari toch weer z'n eerste werkochtend van het nieuwe seizoen. Een van de vier knotwilgen is weer aan de beurt en een derde van de griend wordt weer kort afgezaagd. Zo zijn in de Heemtuin de verschillende stadia altijd aanwezig.  Lees verder

Tweede fase Rheijnborch van start
ODIJK  De bouw van de tweede fase van het plan Rheijnborch, op het stuk grond aan de Zeisterweg in Odijk waar vroeger het dorpshuis stond, is vorige week van start gegaan. Volgende week begint aannemer Van Daalen met het heien. Er worden vijf ruime eengezinswoningen gebouwd, tegenover kinderdagverblijf Kobus. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2015.  Lees verder

Oranjevereniging Leersum pakt groot uit met jubileumweek
LEERSUM Ter ere van haar 70-jarig bestaan pakt de Oranjevereniging Leersum dit jaar uit met een grootse feestweek.  Van maandag 27 april tot en met dinsdag 5 mei vinden er tal van activiteiten en optredens plaats, waarbij volgens de organisatie aan iedereen is gedacht. Het programma vindt plaats op en rond het Kerkplein en in de voor deze gelegenheid opgestelde feesttent.  Lees verder

Jan Akkerman & Eric Vaarzon Morel samen
AUSTERLITZ  Op zaterdag 7 februari geven de top-gitaristen Jan Akkerman en Eric Vaarzon Morel een uniek concert in het Beauforthuis. Beide gitaarhelden delen een grote liefde voor flamenco en Paco de Lucia.
Ze worden vergezeld door de virtuoze bassist David de Marez Ooyens en Niti Ranjan Biswas op tabla. Kortom: een uniek concert van wereldklasse. zaterdag 7 febr, 20.15

Heuvelrugnieuws van 27 januari
18e  jaargang 2015 nummer 5378

__

Celstraffen voor overvallers restaurant Driebergen
DRIEBERGEN Twee mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van vier jaar en twee maanden en drie jaar voor de overval op restaurant Klein Zwitserland in Drieberge  Lees verder

Basisschool Werkhoven op jacht naar leerlingen
WERKHOVEN  Basisschool De Werkhof in Werkhoven blijft langer open. In plaats van tot 1 augustus wordt er nog tot begin oktober lesgegeven. Dat geeft De Werkhof een paar maanden extra de tijd om 50 leerlingen in te schrijven, anders moet de school alsnog dicht. Op dit moment zijn er 44 kinderen ingeschreven.  Lees verder

50-dingen boek winnaar van Kern met Pit
BUNNIK  Het burgerinitiatief Bunnik's Buitenboek van de Buitenmakelaars won afgelopen zaterdag de provinciale trofee van Kern met Pit editie 2014. De initiatiefnemers kregen als prijs 1500 euro - die ze gaan gebruiken voor de herdruk - en ze doen op 28 maart mee met de landelijke Kern met Pit verkiezing. Lees verder

In Zeist: Echtpaar Zoll diamant
ZEIST  Bij hun huwelijk in 1955 in Zeist stonden ze onder een erehaag van mariniers. Dat waren de collega’s van meneer G. H. Zoll (85). Maar die beroepskeuze had ook nadelen. Al na 6 weken moest hij zijn vrouw, W. Zoll (82) verlaten omdat hij werd uitgezonden naar Curaçao.  Lees verder

Klimwand is verhuisd van Vletweide naar Dorpshuis
BUNNIK/ODIJK  De gemeente Bunnik heeft een klimwand verplaatst van de Vletweide in Bunnik naar het veldje voor het Dorpshuis in Odijk. De klimwand was het enige speeltoestel op de speelplek op de Vletweide en werd niet gebruikt, aldus de gemeente.  Lees verder

Gemeentearchief Zeist breidt uit met 42 meter
ZEIST  Het 42 meter lange parochiearchief van de St. Josephkerk uit Zeist wordt overgebracht naar het gemeentearchief in het gemeentehuis. Burgemeester Koos Janssen ontvangt op vrijdag 30 januari om 16.30 uur van pastoor Zemann een archiefstuk, waarmee het archief van de kerk symbolisch in bewaring wordt gegeven.
 
Het goed onderhouden archief van de St. Josephkerk aan de Rozenstraat in Zeist, wordt overgeplaatst naar het gemeentearchief om de kwaliteit te waarborgen. Het oudste stuk in het parochiearchief stamt uit 1842 en is een afschrift van een Koninklijk Besluit waarbij toestemming wordt gegeven tot het oprichten van de Rooms Katholieke Statie (de standplaats van een missionaris) in Zeist.
 
Historisch Informatie Centrum
Het gemeentearchief Zeist is een historisch documentatiecentrum. Vanuit het Historisch Informatie Centrum – gevestigd in de publiekshal van het gemeentehuis aan Het Rond – is het archief vrij toegankelijk voor publiek. Geïnteresseerden kunnen hier zelfstandig de archieven en collecties raadplegen. Meer informatie: www.geheugenvanzeist.nl.

Driebergen in ansichtkaarten: Kloosterlaantje in 1978

Leersums 'rotte kies' wordt zorghotel
LEERSUM Vanavond buigt Leersum zich over het plan Hotel Vogelesang te slopen. Ten gunste van de nieuwbouw van zorgvilla Nieuw Vogelesang.
Nog in bedrijf was het hotel al niet direct de parel van de Heuvelrug, na sluiting is Hotel Vogelesang alleen maar verder teloor gegaan. De plannen om er een appartementencomplex neer te zetten stammen al uit een vorige eeuw, maar strandden telkens op geldgebrek, weerstand en procedurestress. Lees verder

Heuvelrugnieuws van 26 januari
18e  jaargang 2015 nummer 5377

__

Dorpshuis als huiskamer voor Odijk
ODIJK  Dorpshuis Odijk fungeert nu vooral als zakencomplex in plaats van ontmoetingsruimte. “Dat moet veranderen”, vindt het nieuwe bestuur. Ze willen op 3 februari met de Odijkenaren hierover brainstormen. In het Dorpshuis. “We willen het Dorpshuis meer functie geven in het dorp”, vertellen Rens van den Boom en Katrien Varenhorst van het bestuur. “Het Dorpshuis wordt te weinig gebruikt voor plaatselijke initiatieven, terwijl het echt van de mensen in het dorp is. Zij moeten dus gebruik van kunnen maken.” Lees verder

Woonwijken verduurzamen
BUNNIK   De gemeente Bunnik wil beleid maken om de woonwijken te verduurzamen. Dit wil ze echter in samenwerking met de burgers doen. Dat was de boodschap die wethouder Rob Zakee had tijdens de Algemene ledenvergadering van wijkvereniging Engboogerd maandagvond. Lees verder

Schuur wordt omgetoverd tot fraai theater voor voorstellingen van BeZeT
WERKHOVEN  De leden van toneelgroep BeZeT hadden niet veel tijd om na te genieten van hun succesvolle opvoeringen in het Wapen van Werkhoven afgelopen weekend. Zondag moest meteen worden opgeruimd en maandagavond werd al gestart met het leegruimen van de grote schuur bij Wim Oskam. “Het is vreselijk leuk om te doen, maar mensen weten niet hoeveel werk het eigenlijk is”, vertellen enkele van de leden. Lees verder

VVA'71 haalt topscorer uit 4e klasse
ACHTERBERG  VVA'71 heeft zich voor komend seizoen versterkt met Jos van Roekel. De aanvaller is afkomstig van SDS'35 uit Wekerom, dat uitkomt in de 4e klasse van het zaterdagamateurvoetbal. Voor die ploeg scoorde hij dit seizoen al 14 keer.

‘Kunstgrasveld is gewoon nodig’
WERKHOVEN  Voetbalclub Aurora praat al jaren met de gemeente over een kunstgrasveld. Voorzitter Wijbe Douma: “Natuurlijk vinden we het beschamend als een wedstrijd moet worden afgelast vanwege ons slechte veld, maar de voornaamste reden is toch onze jeugd. We moeten de kinderen te vaak hun avondje voetbal ontzeggen.” Lees verder

Leren van elkaar in Duurzaamheidscafé Zeist
ZEIST  De gemeente organiseert samen met WattsNext Zeist een Duurzaamheidscafé op woensdag 11 februari in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bewoners die betrokken zijn bij duurzame initiatieven, leren van elkaars ervaringen. Ook is er voorlichting over de brief die de Rijksoverheid stuurt aan woningeigenaren over het voorlopige energielabel van hun huis.
 
Veel inwoners van Zeist zijn bezig met duurzaamheid. Zij kopen samen zonnepanelen in, delen auto’s en moestuinen,  ruimen gezamenlijk zwerfafval op, en houden buurtacties om meer te recyclen of vaker vegetarisch te eten. Omdat deze bewoners veel voor elkaar kunnen betekenen, organiseert de gemeente het Duurzaamheidscafé. Zeistenaren kunnen anderen ontmoeten die actief zijn met duurzaamheid en kunnen inspiratie opdoen voor hun eigen plannen.
 
Ook kan men op deze avond  meer informatie krijgen over de brief die de Rijksoverheid begin februari stuurt aan woningeigenaren over het voorlopige energielabel van hun huis. Dit  energielabel is gebaseerd op de kenmerken van de woning, zoals het bouwjaar en woningtype. Dit voorlopige label kunnen woningbezitters eenvoudig online aanpassen, zodat de label en huiskenmerken beter met elkaar overeenkomen. Na goedkeuring door een erkend deskundige wordt het energielabel geregistreerd in een landelijke database. De aanvraag voor die keuring kost enkele tientjes. Woningeigenaren die hun woning willen verkopen, moeten bij de verkoop een energielabel laten zien.
 
Het Duurzaamheidscafë is op woensdag 11 februari in het gemeentehuis (Het Rond 1), van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via Zeist@zeist.nl o.v.v. ‘Duurzaamheidscafé’.

Het Cultuurcafé gaat voorbij ‘Spaanse streken’
WIJK BIJ DUURSTEDE  Om de winterkou even te vergeten en de bezoekers te verwarmen, draait alles tijdens het Cultuurcafé in Wijk bij Duurstede van 4 februari aanstaande om het thema: Voorbij ‘Spaanse streken’. In Theater Calypso aan de Markt begint deze afwisselende, Spaans getinte avond om 20.00 uur, de toegang is zoals gebruikelijk gratis. Lees verder

Nieuwe directeur ISZ De Brug en stichting VV Beukenstein
DRIEBERGEN  Harm Hoekstra is de nieuwe directeur van ISZ De Brug en stichting VV Beukenstein. Hij volgt Saskia van der Lyke op, die de functie van Faculteitsdirecteur heeft aanvaard bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.  Lees verder

Zeister huisarts 400e lid van Austerlitz Zorgt!
AUSTERLITZ  Nauwelijks twee jaar geleden werd de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt opgericht, met als belangrijk doel er gezamenlijk met de inwoners voor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk, ondanks een misschien slechte gezondheid, in het dorp kan blijven wonen. Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Kerkplein in 1994

Chauffeurs en bijrijders welkom bij Belbus Welnúh
REGIO  Welnúh is op zoek naar vrijwilligers voor de Belbus. De Belbus verzorgt vervoer van ‘deur tot deur’ in Maarn, Doorn, Driebergen en Langbroek voor mensen die slecht ter been zijn. “De senioren uit de gemeente maken meer en meer gebruik van de Belbus voor een bezoek aan de huisarts, dagopvang of een ritje naar de markt of supermarkt” vertelt Annelies Barendregt, coördinator van de Belbus, “door de wijzigingen in de ouderenzorg zal de behoefte van vervoer van ouderen van en naar huis alleen maar groeien. Bovendien levert de Belbus een extra ondersteuning voor de mantelzorger.”

“Om te zorgen dat de kwaliteit van het vervoer op pijl blijft, zijn we op zoek naar nieuwe chauffeurs en bijrijders” meldt Annelies. “Welnúh heeft momenteel drie bussen en op elke bus rijdt een chauffeur en een bijrijder. Dat betekent dat er dagelijks 13 vrijwilligers nodig zijn om dit vervoer te realiseren”. De bijrijder zorgt voor een veilige begeleiding van de klant van en naar de bus. De chauffeur blijft in de bus bij de overige passagiers. De indeling gaat in overleg en er wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen van de vrijwilligers. Omdat de  Belbus ook beschikbaar is voor kinderopvang-organisaties zoekt Welnúh ook vrijwilligers die in het bezit zijn van de VOG verklaring.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Annelies Barendregt, a.barendregt@welnuh.nl of  06-25123792. U bent van harte welkom!

Nieuwe leesclubavonden bij Boekhandel Jacques Baas
DRIEBERGEN  Dit voorjaar zullen er onder leiding van neerlandica Liesbeth Heerma van Voss weer drie leesclubavonden zijn bij Boekhandel Jaques Baas, in vervolg op de twee avonden het afgelopen najaar. Deelname kost 3 euro per avond. Meer info op www.boekhandelbaas.nl.

Heuvelrugnieuws van 25 januari
18e  jaargang 2015 nummer 5376

__

Mooie overwinning dames Fortissimo
COTHEN  Zondag moesten de dames van Handbalvereniging Fortissimo thuis in sporthal de Rijnsloot spelen tegen PSV. De uitwedstrijd tegen PSV werd gewonnen en was het begin van een hele goede reeks van de Cothense dames wat uiteindelijk resulteerde in een periode kampioenschap. Lees verder

Knappe zege voor korfballers Dalto
DRIEBERGEN  De korfballers van Dalto hebben verrassend gewonnen van Koog Zaandijk. De nummer acht uit Driebergen versloeg de nummer vijf van de eredivisie met maar liefst tien punten verschil: 25-15. Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1937

Piano-popmuziek van Renee van Bavel
AUSTERLITZ  Vrijdag 30 januari zingt de roodharige zangeres Renee van Bavel in het Beauforthuis (Zeist/Austerlitz) “Renee van Bavel heeft een stem die een verhaal kan vertellen en beheerst de kunst om een tekst te schrijven die aan je hart blijft kleven”, schreef De Morgen al eens. Geen wonder dus dat de zangeres inmiddels een vertrouwd gezicht is in theaters en op festivals van de Lage Landen. Met als hoogtepunt haar gastoptreden bij Thé Lau in het Sportpaleis in Antwerpen. Sinds 2010 woont ze in Berlijn en heeft ze ook Duitsland aan haar voeten gekregen.

‘Winterconcert’ is een solo-optreden met Van Bavel achter de vleugel. Ze speelt nieuwe, zelfgeschreven nummers, in het Nederlands en soms in het Duits. Ook komen er enkele covers voorbij, waaronder werk van Herman van Veen.
vrijdag 30 januari, 20.15

Heuvelrugnieuws van 24 januari
18e  jaargang 2015 nummer 5375

__

Semtex in De Peppel
ZEIST  Op zaterdag 31 januari 2015 speelt Semtex in Pop- & Cultuurpodium De Peppel. Semtex is een heavy rockcoverband, die heeft gekozen voor een muzikaal ‘feest van herkenning’. Tijdens het spetterende optreden komen de bekende topsongs van o.a. AC/DC,  Deep Purple, Jimi Hendrix, Thin Lizzy, Status Quo, ZZ Top, Herman Brood en Rolling Stones voorbij. Maar ook nummers  van een funky band als Living Colour worden door deze ervaren power-band met een dikke groove en veel plezier gespeeld. Nummers die de hele wereld kent en waar iedereen lekker op kan mee-swingen en zingen!
 De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is gratis! Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op www.peppel-zeist.nl.

Driebergen in ansichtkaarten: (Klein)loolaan in 1928

Theo Nijland in het Beauforthuis
AUSTERLITZ  Zondag 1 febr. treedt  zanger Theo Nijland op in het Beauforthuis.
Nijland is zijn geluk en dat van ons altijd net een stap voor. Alsof de liefde de liefde niet mag zijn, en hartelijkheid niet gemeend. Dat is geen onwil, het is zijn kijk op onze onmacht. Hoe vriendelijk ook zijn stem en hoe innemend soms zijn voordracht, elk lied heeft een duivels randje. Vaak om te lachen en net zo vaak om te slikken, maar dat heb je meestal pas achteraf in de gaten.
Zijn teksten zijn beeldend, vilein, komisch en ontroerend. Zijn composities meanderen langs vele genres, met behoud van die typische Nijlandsound. Zijn stem en gezichtsexpressie doen de rest.
zondag 1 febr 17:30 Theo Nijland

Wintermorgen