Heuvelrugnieuws van 28 mei
18e  jaargang 2015 nummer 5499

__

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1935

Regio van “Land Goed Land”
REGIO  Op woensdagavond 27 mei organiseerde stichting Q4 (een samenwerking van de ondernemersverenigingen uit de Utrechtse Heuvelrug en Kromme RijnStreek) een bijeenkomst waarin het profileringsdocument over de economisch strategische positie en het DNA van de regio gepresenteerd werd. Ruim 200 ondernemers en bestuurders waren op deze avond aanwezig.

Zij kregen een presentatie van prof. dr. Oedzge Atzema, van de Universiteit van Utrecht, over de economische potentie van de regio. Daarna presenteerden Jan Kooren en Xander Koppelmans van bureau PGHR het DNA boek van deze regio. Etske Muis, voorzitter van Q4 (www.stichtingq4.nl): “Het is goed om te zien hoe prachtig het DNA van onze regio is en wat een economische kracht onze ondernemers kunnen ontwikkelen. Vanuit dit besef kunnen wij de profilering en positionering van deze regio een enorme impuls geven. Deze regio verdient dat ook.”
De sprekers waren het er over eens: deze regio is een regio waar het woon- en werkklimaat heel goed is. Ook de potentie voor ondernemers en bedrijven is hier optimaal, vandaar dat de stichting Q4 een profileringsdocument op heeft laten stellen om te kijken hoe de regio zich economisch en ecologisch nog beter kan profileren en positioneren.  Zowel binnen als buiten de provincie Utrecht.

Het DNA onderzoek van de regio is uitgevoerd door PGHR uit Zeeland en het ruimtelijk economisch onderzoek door EDS 2 onder leiding van Prof. dr. Oedzge Atzema, hoogleraar Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht. Het DNA boek kreeg de titel “Land Goed Land”, het profileringsdocument: “Regio Heuvelrug Kromme RijnStreek: Over complementariteit en identiteit”. Het laat niet alleen de kwaliteit van onze ondernemers en de economische potentie van onze regio zien,  maar toont ook een regio met allure!
 
He profileringsdocument en het DNA boek werden in een prachtige promo-box uitgereikt aan gedeputeerde Verbeek, burgemeester Janssen van Zeist en de wethouders EZ en de voorzitters van de ondernemersorganisaties uit de regio. Daarna was het de beurt aan Anke Angel voor een spetterende muzikale show. Er werd druk en gezellig genetwerkt. Gasten konden ook kennis maken met twee nieuwe streekbieren van Heuvelrug en Kromme Rijnstreek: het blond bier Zon van Brouwerij Heuvel en de Dikke van Stadsbrouwerij De Dikke.
 
De sprekers en Q4 roepen ondernemers en gemeenten op verder te kijken dan de grenzen van hun bedrijf, de eigen ondernemersnetwerken of eigen gemeente. Een sterke regio bouw je met elkaar. Samen werken, over je eigen schaduw heen stappen en grenzen verleggen zijn hierbij belangrijk. Niet denken in concurrentie, maar in gezamenlijke kracht. Stichting Q4 zal de komende periode via een roadshow ondernemers en overheden bezoeken om de krachten te bundelen en nieuwe activiteiten op te zetten om deze regio verder te profileren en te promoten.
Het Rabobank Stimuleringsfonds is betrokken bij deze ontwikkelingen en heeft het onderzoek naar het DNA van de regio Heuvelrug Kromme RijnStreek mede mogelijk gemaakt. Michel Post, directeur Bedrijven van Rabobank Utrechtse Heuvelrug: ‘Ondernemers profiteren van een goed economisch klimaat in de regio. Waar wij daar als Rabobank aan bij kunnen dragen, doen wij dat graag door het ondersteunen van onderzoek maar ook door kennis te delen en partijen met elkaar te verbinden.  Samenwerken is daarbij cruciaal! Daarom ondersteunen wij van harte het profileringsdocument van Q4. Hiermee zetten we onze regio sterk op de kaart.’
 Meer informatie op www.stichtingq4.nl.

Kermis op zondag open
WIJK BIJ DUURSTEDE  Al eerder had Marco Petri (PCG) schriftelijke vragen gesteld aan het college vanwege het voorgenomen besluit om -bij wijze van proef- ook op zondag 26 juli de Wijkse kermis beperkt open te stellen.  Lees verder

Met de Blauwe Bever naar de Renkumse en Heelsumse beek
WAGENINGEN  Op zaterdag 30 mei a.s. vaart Utrechts Landschap met de Blauwe Bever naar een tweetal beken die vanuit de Veluwse heuvels komend uitmonden in de Nederrijn.
Om 13.45 uur is de afvaart vanaf de Blauwe Kamer, De Blaauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen en om 17.00 uur legt ons safarischip op dezelfde plek weer aan.

Deze excursie voert langs de mondingen van de Renkumse en de Heelsumse beek, waarbij vooral in het dal van de Renkumse beek de laatste jaren spectaculaire veranderingen in het voordeel van natuurontwikkeling hebben plaatsgevonden. De enige streek in ons land waar een industriegebied in de Renkumse Poort plaats moest maken voor een uniek stuk natuur.
Bij de Heelsumse beek nodigt de gids u uit om in deze boeiende omgeving mee aan land te gaan. In het kader van “Ruimte voor de Rivier” worden tussen 2000 en 2015 op vele plaatsen langs de grote rivieren maatregelen uitgevoerd om de veiligheid tegen overstromingen te vergroten. Waar mogelijk zal de gids u hierop wijzen.

Kosten:  € 13,00 voor beschermers /  niet-beschermers € 16,00 / kinderen 6-12 jaar € 7,00; 0 t/m 5 jaar gratis. Honden zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden.
Reserveren is noodzakelijk via www.utrechtslandschap.nl/varen, waar u bovendien nadere informatie kunt vinden, of via VVV Wijk bij Duurstede 0343-575995

Heuvelrugnieuws van 27 mei
18e  jaargang 2015 nummer 5498

__

2,1 miljoen overgehouden voor gemeentelijke spaarpot
ODIJK ' De jaarcijfers over 2014 zijn bekend. De gemeente heeft over het afgelopen jaar een bedrag van 2,1 miljoen euro overgehouden en dit wordt toegevoegd aan de Algemene Reserves, dat is de gemeentelijke spaarpot. Dit blijkt uit de Programmarekening 2014, die tijdens het Open Huis door wethouder Rob Zakee (P21) en accountant Deloitte werd toegelicht.  Lees verder

Gemeenteraad maakt geld vrij voor aanbesteding Burgje
ODIJK  Vier weken geleden tijdens het Open Huis werd het door wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) al kenbaar gemaakt ; voor de nieuwe woonwijk Het Brugje kiest de gemeente niet langer voor een onderhandse aanbesteding, maar voor een nationale aanbesteding. Een raadsnotitie van deze week heeft hierover opheldering verschaft. Deze duidelijkheid maakte het voor de raad eenvoudig om voor het collegevoorstel te stemmen, dat vraagt om een krediet van 50.000 euro om de aanbesteding te begeleiden.  Lees verder

Programma Zomerschool Zeist is bekend
ZEIST  Zomerschool Gilde Zeist is in juli weer geopend. Tineke Eelkema ontving afgelopen dinsdag alvast het eerste programmaboek uit handen van Albert van Kuijk, voorzitter van Gilde Zeist.  Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1904

Buma Boy Edgar Prijswinnaar Jeroen van Vliet in Beauforthuis
AUSTERLITZ  Buma Boy Edgar Prijswinnaar 2014, pianist Jeroen van Vliet geeft op zondag 31 mei een dubbelconcert  in het Beauforthuis.
Met  Estafest! (met Anton Goudsmit , de virtuose Oene van Geel en  Mete Erker) laat Van Vliet een wat ruigere kant van zichzelf zien en  vormt hij een zeer ongebruikelijke bezetting en tevens een van de meest creatieve bands van ons land.
In het Moon Trio van Jeroen van Vliet komt groove samen met akoestische piano en elektronica in heldere, open stukken. (Met Gulli Gudmundsson en Mark Schilders)
De jury roemde Van Vliet unaniem als onderscheidend musicus:
-Van Vliet maakt muziek waarin je je verliest.
-Hij behoort tot de paar grote dichters van de Nederlandse geïmproviseerde muziek.
-Een warm persoon die altijd trouw is aan de mooie klank
zondag 31 mei, 18:30Jeroen van Vliet - Moon Trio / Estafest

Heuvelrugnieuws van 26 mei
18e  jaargang 2015 nummer 5497

__

College wil Hoofdstraat 26 aan Stichting de Reehorst verkopen
DRIEBERGEN  Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het voornemen om het perceel Hoofdstraat 26 in Driebergen-Rijsenburg te verkopen aan Stichting de Reehorst. Aldus het collegebesluit van dinsdag 26 mei. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het perceel, dat grenst aan het stationsgebied, de Hoofdstraat en de A12. De belangrijkste overweging bij de verkoop aan Stichting de Reehorst is dat daarmee zeker gesteld wordt dat het nieuwe stationsgebied volgens planning kan worden gebouwd. Daarnaast heeft de gemeente met deze verkoop financiële zekerheid over de opbrengst van het terrein.

Als Stichting de Reehorst het terrein na aankoop gaat ontwikkelen, moet zij zich houden aan de randvoorwaarden die de gemeente samen met inwoners en belangenorganisaties heeft opgesteld. Verantwoordelijk wethouder Henk Veldhuizen: “Door dit op te nemen in de koopovereenkomst wordt recht gedaan aan de uitkomsten van het participatieproces dat de afgelopen twee jaar is gevoerd en waar veel mensen tijd en energie in hebben gestoken. Inwoners en belangenorganisaties hebben in deze periode meegedacht over de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van het terrein. In grote lijnen houdt dit in dat er beperkt ruimte is voor een ontwikkeling, die dan voornamelijk kleinschalig (en duurzaam) van aard moet zijn.”

Ook de afspraak dat ProRail (delen van) het perceel tot en met 2020 kan gebruiken als werkterrein, is onderdeel van de randvoorwaarden. Hierdoor kan ProRail het werk voor het nieuwe stationsgebied op korte termijn aanbesteden, waarmee het risico op vertraging (en daarmee extra kosten) sterk daalt. Een andere randvoorwaarde is dat de compensatie van ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur in het stationsgebied - als gevolg van het Railinfraproject - op een deel van Hoofdstraat 26 moet worden gerealiseerd. Dit kan in de vorm van een ecologische verbindingszone, met onder andere aanplant van bomen.

Met de koop van het terrein kan Stichting de Reehorst een goede verkeersontsluiting naar de Hoofdstraat bewerkstelligen én het landgoed op langere termijn verder versterken. Partijen die menen dat hun initiatief voldoet aan de randvoorwaarden kunnen – nadat de koopovereenkomst is gesloten – hierover in gesprek met Stichting de Reehorst. Die is dan verantwoordelijk voor eventuele verdere ontwikkeling van het terrein. Kort na het besluit van het college zijn bovengenoemde uitkomsten dinsdagavond met initiatiefnemers en participanten besproken.

Ingebruikname Brede School De Horden najaar 2016
WIJK BIJ DUURSTEDE  De bouw van Brede School De Horden aan de Middelweg-Oost loopt 3 tot 6 maanden vertraging op. Reden is een tegenvallende aanbesteding. De inschrijvingen vallen hoger uit dan geraamd. Het ontwerp wordt nu aangepast en opnieuw aanbesteed. De planning gaat uit van ingebruikname van de nieuwe school in het najaar van 2016.

Het ontwerp zoals het er nu ligt is doorgerekend en zou volgens de berekeningen met het beschikbare geld gebouwd kunnen worden. Helaas is de realiteit dat de inschrijvingen hoger zijn uitgevallen dan verwacht.

‘Dit is een tegenvaller voor alle betrokken partijen, want nu loopt het project vertraging op’, zegt wethouder Wil Kosterman. ‘Met elkaar werken we hard aan een aangepast plan, dat zo snel mogelijk aanbesteed gaat worden. Als er door de vertraging problemen ontstaan voor de scholen, dan zoeken we samen naar een passende oplossing.’

Brede School De Horden komt op het terrein waar voorheen het Revius Lyceum stond. In de school komen: obs ’t baken, sbo De Driehoek, KMN Kind & Co. Naast de Brede School komen er ook woningen op het terrein.

Opbrengst catering tuinmarkt voor duofiets
ODIJK  Stichting vrienden van het dorp Odijk heeft vorige week een cheque met 500 euro overhandigd aan Humanitas. Het bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van een duofiets, waarmee de bewoners onder begeleiding kunnen rondtouren door het buitengebied.  Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1935

Huis Doorn voor even decor Eerste Wereldoorlog
DOORN Het terrein rond Huis Doorn stond afgelopen Pinksterweekend in het teken van de eerste Wereldoorlog. Living History groepen uit binnen- en buitenland gingen verkleed als soldaten, burgers en verpleegsters het dagelijks leven in de loopgraven de strijd met elkaar aan.  Lees verder

Full pull, friet en bier
COTHEN  De geur van diesel, ronkende motoren, full pull, friet en bier. Dat is wat de honderden bezoekers langs de geprepareerde trekkertrekbaan aan de Kapelleweg in Cothen voorgeschoteld kregen op tweede Pinksterdag.  Lees verder

D66 Zeist: beter handhaven op afvalscheiding
ZEIST  D66 wil betere controle op het juist gescheiden aanleveren van afval. En dat moet per direct ingevoerd worden, liet de partij weten in het debat op 21 mei 2015 over het nieuw in te voeren afvalbeleidsplan voor de gemeente Zeist 2015 – 2018.  Lees verder

PeppelParty Kidz
ZEIST  Op vrijdag 29 mei 2015 is het weer dansen geblazen bij de PeppelParty Kidz in Pop- & Cultuurpodium De Peppel, dé disco voor kids van 8 tot 12 jaar. Heb jij wel zin in een feestje? Kom dan naar deze altijd gezellige kidsdisco voor een te gekke avond! Er is een DJ die de tofste nummers draait en er kan lekker gedanst worden.
Deze maand is het thema: Superhelden! Trek je gaafste outfit aan, en maak kans op de prijs voor het beste kostuum! Een hartstikke leuke avond om gezellig met je vrienden en vriendinnen naar toe te gaan. Ben je binnenkort jarig? De PeppelParty Kidz is ook erg leuk voor je feestje! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 18.30 uur, en om 21.00 uur is het afgelopen. De entree is €2,00.

Met de Blauwe Bever naar Everdingerwaard
WIJK BIJ DUURSTEDE  Vaarexcursie woensdag 10 juni 13.00 – 17.00 uur. Vertrekpunt:  Oude steenfabriek “Bosscherwaarden”, Lekdijk West 28, 3961 MC Wijk bij Duurstede. Reserveren via www.utrechtslandschap.nl/varen of via VVV Wijk bij Duurstede, 0343-575995
Om 13.00 uur ligt de Blauwe Bever voor u klaar bij de oude steenfabriek “Bosscherwaarden”.  U stapt aan boord en laat u meevaren langs het uiterwaarden landschap met de eeuwenoude winterdijken. Onder leiding van de gidsen gaat u van boord bij het fort “Everdingen”. U bent dan in een historisch gebied, als onderdeel van de “Nieuwe Hollandse Waterlinie”. Daar maakt u een wandeling door de nieuw aangelegde natuur met de specifieke rivierflora en de vele weide- en watervogels.
De schipper denkt om 17.00 uur weer bij het vertrekpunt af te meren. Niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.Kosten: € 13,00 voor beschermers; € 16,00 voor niet-beschermers; € 7,00 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar; kinderen t/m 5 jaar gratis. Honden zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden.     Voor meer informatie: zie www.utrechtslandschap.nl/varen

Heuvelrugnieuws van 25 mei
18e  jaargang 2015 nummer 5496

__

Grijpklauwen & Nachtbrakers
REGIO  Producent Johan van Kempen uit Bunnik gaat samen met regisseuse Victorine Lutz en de gerenommeerde natuurfilmer Luc Enting een documentaire maken over Utrechtse roofdieren. Ze willen in de film, genaamd 'Grijpklauwen & Nachtbrakers' laten zien hoe dichtbij de natuur is. In het najaar begint de filmploeg met de opnamen.  Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1957

Mooi scouts weekend op Gravenbol
WIJK BIJ DUURSTEDE  De scouts van de Sealions nemen jaarlijks in het Pinksterweekend deel aan het pinksterkamp van de Admiraliteit 12 wat zich afspeelt op de Gravenbol. Het kampterrein wordt op vrijdag opgebouwd en aansluitend maakt iedereen zich op voor een gezellig weekend.  Lees verder

Bosbad klaar voor traditionele zwemvierdaagse
LEERSUM Bosbad Leersum organiseert vanaf maandag 1 juni de traditionele zwemvierdaagse. Zwemmers krijgen weer vier dagen de gelegenheid om 250 meter of 500 meter af te leggen, waarna ze worden beloond met de echte zwemvierdaagsemedaille.  Lees verder

Regionaal overleg maatschappelijke stage
REGIO  Nu de maatschappelijke stage geen verplicht onderdeel van de middelbare school meer is, rijst de vraag hoe nu verder. Gelukkig heeft de maatschappelijke stage zijn nut ruimschoots bewezen en wil geen van de betrokkenen er zomaar de stekker uit trekken. Dat werd bevestigd tijdens een regionaal overleg, waar ook Welnúh aan deelnam. Welnúh coördineert stages in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

panelgesprekkenTijdens het overleg kwamen zowel scholieren als docenten en wethouders, stichtingen en verenigingen aan het woord in een panelgesprek. Ze lieten hun licht schijnen op de maatschappelijke stage en vertelden over hoe zij de meerwaarde ervan ervaren in de dagelijkse praktijk. Alle gemeenten die in de regio samenwerken rond de maatschappelijke stage waren vertegenwoordigd: De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

vrijwilliger van de toekomstDe maatschappelijke stage laat jongeren kennis maken met vrijwilligerswerk. Scholier Rogier vertelde dat hij dankzij de maatschappelijke stage het vrijwilligerswerk heeft leren kennen: ‘Ik ben nu vrijwilliger bij een kinderdisco. Ik heb mijn vrienden meegesleurd naar de disco, die hebben de slag als vrijwilliger nu ook te pakken’. Rogier betwijfelt of hij zich vrijwillig zou zijn gaan inzetten als hij de disco niet als stagiair had leren kennen: ‘Vrijwilligerswerk is niet iets wat wij jongeren snel gaan doen. Hoogstens bij een sportclub waar we al lid zijn misschien. Het is top om iets voor anderen te doen én ik vind het super leuk!’.

verbindingToen de wethouders op het podium zaten was ‘verbinding’ het woord dat vaak viel. Wethouder Johan Varkevisser (Zeist): ‘Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, zodat we weten waar we terecht kunnen en waar we kunnen helpen. De maatschappelijke stage is een goed instrument dat daarvoor mooie verbindingen legt’. Wethouders Wil Kosterman (Wijk bij Duurstede) en Madeleine Bakker (De Bilt) onderschreven Varkevisser’s woorden.

en verder…‘We hebben er zin in, zetten onze schouders eronder en gaan nu verder’, besloot Henk Zijlstra (rector De Werkplaats, Bilthoven) de bijeenkomst. De temperatuur is gepeild, het enthousiasme bij de betrokkenen is aangewakkerd. De maatschappelijke stage is een groot goed en of het zo blijft heten is de vraag, maar jongeren motiveren om zich als vrijwilliger in te zetten is een doel dat alle aanwezigen willen nastreven. Neem voor meer informatie contact op met de Vrijwilligerscentrale Zeist, coördinator van het regionaal overleg maatschappelijke stage: www.vrijwilligerscentralezeist.nl

Heuvelrugnieuws van 24 mei
18e  jaargang 2015 nummer 5495

__

Station Maarn heeft nieuw 'smoelwerk'
MAARN  De afgelopen maanden is door Prorail hard gewerkt aan een nieuwe opgang van het NS Station in Maarn. De opgang van het perron in de richting van Utrecht is verplaatst en vanaf vrijdag in gebruik gesteld. Tevens is hier een lift geplaatst om zo minder validen ook eenvoudig toegang te verlenen tot het perron.  Lees verder

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug ontvangt vriescel van Rotary
De Rotary Driebergen-Rijsenburg heeft voor Voedselbank Utrechtse Heuvelrug de aanschaf van een grote vriescel mogelijk gemaakt. Hierdoor worden de opslagmogelijkheden van diverse etenswaren (vlees, brood, diepvriesproducten) enorm verruimd, wat de klanten van de Voedselbank uiteindelijk ten goede komt. Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Arnhemsebovenweg in 1955

FC Driebergen blijft behouden voor de 3e klasse
DRIEBERGEN  FC Driebergen heeft zich met veel inzet in de tweestrijd met Fortius(Amsterdam) behouden in de 3e klasse. Een veel sterkere thuisclub heeft wel verzuimd om eerder afstand te nemen nu bleef het toch nog spannend.
In de 1e minuut was het al dat Robin Notenboom alleen richting het doel van Fortius ging maar de bal iets te ver van schoen zag glijden en zodoende een prooi voor de keeper was.
Aan de andere kant was het weer nodig dat doelman Michel van Bruggen zich moest strekken om het doel schoon te houden.
Zonder dat het echt dreiging was waren het de voorwaartse van Fortis die snel een voorsprong wilden creëren.
Maar na de wedstrijd op gang kwam was het eerst een inzet aanvoerder Paul van Hofwegen die van de lijn werd gekopt even later gevolgd door een grote kans van de falende Pascal van Doorn.
Het waren vooral de al genoemde spelers die nog wel 2 -3 kansen kreeg om de score te openen maar helaas. Het vele publiek moest toch wachten op verlossende voorsprong tot in de 37e minuut een goede Aktie van de ijverige Robin Notenboom die netjes afrondde 1-0.
In de 44e minuut een uitstekende kopbal van de mee naar voren gekomen Paul van Hofwegen die boven op de laat kwam.
De rust werd bereikt met een verdiende 1-0 voorsprong.

De 2e helft was eigenlijk niet om aan te zien een rommelige strijd aan beide kanten.
Het leek erop ondanks de werklust dat er niets meer wilde lukken en je kunt zomaar een stuk overslaan zonder noem menswaardige gevaarlijke momenten die kwamen er pas aan het einde van deze wedstrijd
Het werd in de 92e minuut 1-1 die uit het niets viel maar dat werd ook weer van de aftrap te niet gedaan door Daan van Amerongen de beheerst de 2-1 op het scorebord bracht en de goed leidende scheidsrechter Rademaker (Montfoort) even na deze winnende treffer voor het einde floot.
Zo kwam er toch een positief verlengstuk aan dit zware competitie jaar 2014/2015 met het behoud van het 3e klasse schap.
Volgend seizoen waar de eerste trainingen alweer op 1 augustus plaats gaan vinden o.l.v. een nieuwe hoofdtrainer Raymon van der Kort voor het seizoen 2015/2016.

 

 

 

 

Heuvelrugnieuws van 23 mei
18e  jaargang 2015 nummer 5494

__

FC Driebergen handhaaft zich in derde klasse
DRIEBERGEN Door de 2-1 overwinning op Fortius uit Amsterdam is FC Driebergen ook volgend seizoen te bewonderen in de zaterdag derde klasse. Daar ook de uitwedstrijd tegen hetzelfde Fortius met 1-3 gewonnen werd, was eigenlijk in eigen huis al één punt voldoende om zich te handhaven.  Lees verder

Degradatie voor DEV een feit
DOORN Ook in de tweede nacompetitiewedstrijd (behoud derde klasse) wist DEV niet tot winst te komen. Door het 4-4 gelijke spel tegen HMS uit en in Utrecht betekende dat voor de formatie van de sympathieke trainer Michel van Aken degradatie naar de zaterdag vierde klasse.  Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Traaij in 1935

Bartiméus Doorn ontruimd om brand in meterkast
DOORN  In Doorn is Bartiméus, het instituut voor blinden en slechtzienden, zaterdagmorgen ontruimd. In een van de gebouwen was brand uitgebroken in de meterkast.  Lees verder

Raad wil uitstel van besluit over afvalinzameling
ZEIST  Donderdagavond 21 mei debatteerde de gemeenteraad van Zeist over het door het college van B&W voorgelegde afvalstoffenbeleidsplan. Onderdeel van dit plan zijn maatregelen om het scheiden van huishoudelijk afval te verbeteren.
Naar aanleiding van het debat wordt het definitief besluit rond het plan uitgesteld tot na de zomer. Oorspronkelijk zou de raad op 9 juni over het plan beslissen. Uitstel is noodzakelijk omdat een aantal zaken in het voorstel nader uitgewerkt of nader onderbouwd moeten worden.

Heuvelrugnieuws van 22 mei
18e  jaargang 2015 nummer 5493

__

Eerste paal appartementen Kerckebosch
ZEIST  Geen heimachine die met flink gedreun lange palen de grond in stampt. Het doet meer denken aan een reusachtige boor die in de grond verdwijnt en het gat meteen vult met beton. In een paar minuten tijd zat zo de eerste paal - die onderdeel is van de fundering - in de grond. Lees verder

Dorpsjournalist bericht op Twitter
AMERONGEN  De aanleg van twee verkeersdrempels op het Amerongse bedrijventerrein is volgens de betrokken ondernemers echt noodzakelijk. De bedrijven hebben veel last van sluipverkeer. “Je kunt nog geen pakje uit een vrachtwagen halen of ze rijden je van je sokken”. Twee verzinkbare drempels kosten 50 duizend euro, maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft nog geen beslissing genomen.

Convenant woonplaatsbeginsel sociaal domein  ondertekend
REGIO  De vijf gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht hebben het convenant woonplaatsbeginsel opgesteld en ondertekend. Aanleiding zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeenten sinds dit jaar hebben op het gebied van ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp. In het convenant zijn afspraken vastgelegd zodat lokale teams snel en effectief kunnen werken, over gemeentegrenzen heen. Zo krijgt de inwoner snel en dichtbij de hulp die nodig is en doen we geen dubbel werk.  Het convenant is nu getekend door Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Het staat open voor ondertekening door andere gemeenten in Nederland.

Inwoners hebben recht op goede zorg, zo dicht mogelijk bij huis. Door het convenant woonplaatsbeginsel bekijken betrokken gemeenten per zorgvraag welke gemeente formeel verantwoordelijk is en welke gemeente praktisch verantwoordelijk is. Als het bijvoorbeeld om jeugdhulp voor een kind van gescheiden ouders gaat bekijken de gemeenten waar het kind in de praktijk het meeste woont en het sociale netwerk het meest actief is. Op die plek organiseren gemeenten de benodigde hulp. Zo geven ze in de praktijk uitvoering aan het principe: zorg dichtbij.

Door de hulp snel en dichtbij te organiseren, wordt het werk voor de lokale teams ook efficiënter met deze afspraken. Bijvoorbeeld: de gemeente Utrechtse Heuvelrug is formeel verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor een kind van gescheiden ouders. Het hoofdverblijf is bij moeder in de Utrechtse Heuvelrug, maar het kind woont in de praktijk vooral bij vader in Bunnik. Het lokale team van de Utrechtse Heuvelrug beoordeelt waar de hulp het beste georganiseerd kan worden. Als dat in de gemeente Bunnik is omdat het kind daar het meeste woont, sport en leeft, dan gaat het lokale team in Bunnik aan de slag met de organisatie van de hulp. Zij kennen immers de lokale situatie en mogelijkheden het beste.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug zorgt voor de formele afhandeling en financiering van de hulp. Afspraken hierover zijn uitgewerkt in het convenant.

Doordat deze afspraken zijn vastgelegd hoeft niet bij elke casus over gemeentegrenzen heen een oplossing worden gezocht voor de eventueel negatieve uitwerking van het woonplaatsbeginsel, omdat gemeenten onderscheid maken tussen formeel en praktisch verantwoordelijke gemeenten. Voorheen waren dergelijke afspraken er niet, wat soms leidde tot onduidelijkheid en discussie over hoe de zorg te organiseren. Het convenant biedt handvatten voor een efficiënte organisatie van zorg dichtbij.

Kees Boomhouwer blij met Wendy Smits en Dione Housheer
COTHEN  GOconnectIT/Fortissimo is met Wendy Smits overeengekomen dat zij nog een jaar deel uit zal maken van de damesselectie. Ook zal Wendy zich in blijven zetten om het jeugdige team van de selectie van Kees Boomhouwer op weg te helpen naar de Eredivisie.  Lees verder

Gemeente Utrechtse Heuvelrug start met MeeleefGezin
UTRECHTSE HEUVELRUG Drie consulenten starten een MeeleefGezin in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Vorig jaar won Stichting MeeleefGezin het Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds. ,,Ik vind het heel fijn dat zo'n mooi initiatief ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een plaats heeft gevonden in onze lokale zorgomgeving'', aldus wethouder Henk Veldhuizen.  Lees verder

Noodlokalen zorgen voor ongerustheid
DOORN Omwonenden van christelijke basisschool Hoog Moersbergen zijn boos over de op handen zijnde plaatsing van noodlokalen voor hun deur. Na de schoolfusie met De Triangel is het bestaande schoolgebouw aan de Tromplaan te klein. In afwachting van nieuwbouw heeft het schoolbestuur laten weten, zo'n 400 vierkante meter aan portakabins te willen plaatsen.  Lees verder

Turkse Moskee opent haar deuren tijdens Kermes
DRIEBERGEN Kennismaken met de Turkse cultuur, lekker eten en ongedwongen een rondleiding krijgen door de Turkse moskee. Het kan allemaal aankomend weekend tijdens de Turkse Kermes (een Turkse braderie) dat wordt georganiseerd aan de Akkerweg 1 in Driebergen. ,,Onze vrouwen zijn al weken bezig met de voorbereidingen van al het lekkere eten dat aangeboden gaat worden", vertelt organisator Memeth Tan, die tevens secretaris en actief vrijwilliger is binnen de moskee.  Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Park Welgelegen in 1986

Programma Stichtse Zomerschool is uit
DRIEBERGEN  In de zomermaanden van 2015 organiseert Welnúh in Driebergen weer een serie lezingen over allerlei verschillende onderwerpen. De brochure waarin het programma vermeld staat, is zojuist verschenen.

We laten de voorzitter van de Commissie Stichtse Zomerschool, Marja Koeleman, aan het woord: “De afgelopen zeventien jaar was er veel belangstelling voor de Zomerschool en waren de deelnemers altijd heel enthousiast. Ook dit jaar zijn we erg tevreden met ons aanbod. Nee, aan een ‘school’ moet je niet denken. Het gaat om een serie lezingen in de maanden juli en augustus. Zo’n beetje iedere week één, van ongeveer anderhalf uur. We willen tijdens de zomermaanden iets bieden omdat in die periode eigenlijk alles stil staat. De normale cursussen en bezigheden worden meestal opgeschort. Voor wie thuis blijft, zijn er dan interessante lezingen en daarbij kom je bovendien op een ongedwongen manier gelijkgestemden tegen.”

Het programma van in totaal tien lezingen is zoals ieder jaar heel divers en wordt helemaal voorbereid door vrijwilligers. De gemeenschappelijke noemer is ‘cultureel-educatief’. Zo is er Annegreet van Bergen over haar bestseller  ‘Gouden jaren’ en professor Hoekstra over ‘Het microbioom en onze gezondheid’. Pieter A. Bakker laat de cursisten met nieuwe oren het  ‘Requiem’ van Mozart beleven en drs. Vov M.J. Besnard geeft een bijzondere kijk op de doorbraak van het impressionisme. Andere onderwerpen zijn o.a. Armenië, Scandinavisch design en de Keltische cultuur.

De brochures met toelichtingen op alle onderwerpen en de nadere gegevens zijn af te halen bij de receptie van Welnúh in de Kampwegkerk en bij gebouw ‘De Vijver’, Vijverlaan 10 in Driebergen. Ook liggen ze in allerlei instellingen, gezondheidscentra, bij ouderenbonden en in de bibliotheken. Natuurlijk staat het hele programma ook vermeld op de website www.welnuh.nl. Aanmelden gaat met het inschrijvingsformulier uit de brochure of via de website.


Created with flickr slideshow.