Heuvelrugnieuws van 6 juli
18e  jaargang 2015 nummer 5538

__

Inschrijving Jongeren Cultuurprijs Utrechtse Heuvelrug 2015
UTRECHTSE HEUVELRUG  De Cultuurraad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert voor de zesde keer de uitreiking van de Cultuurprijs Utrechtse Heuvelrug. De prijs bestaat dit jaar uit een bedrag van € 500,- voor een talentvolle jonge kunstenaar. De Jongeren Cultuurprijs Utrechtse Heuvelrug zal in 2015 worden uitgereikt aan één van de deelnemers aan CREATE! woonachtig in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Jongeren vanaf 12 tot en met 20 jaar kunnen zich aanmelden om mee te dingen. Presentaties zijn welkom vanuit op in alle kunstdisciplines zoals bijvoorbeeld muziek, toneel, fotografie, schilderkunst, film en elke andere vorm van kunst. Aanmelden kan tot en met 7 september via www.100procentheuvelrug.nl.

CREATE! Heuvelrug is een project van Stichting 100% Heuvelrug. CREATE! biedt jongeren een podium om creatief talent te tonen en brengt hen in contact met leeftijdgenoten met eenzelfde passie. Naast de Cultuurprijs zijn er vele andere prijzen te winnen. Op 4 oktober zal CREATE! plaatsvinden in De Binder in Leersum.

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1948

Ploeteren tijdens warme Ludenti-open
DOORN Op de tennisbanen in Doorn werd afgelopen week opnieuw de Ludenti-open gespeeld. Het tennistoernooi stond jarenlang bij tennisliefhebbers met dikke letters in de agenda en in de enorme hitte konden de tennissers laten zien wat ze waard waren. Ook dit jaar bleek er weer een felle strijd te zijn wie er met de winst vandoor ging, al stond het plezier duidelijk hoog in het vaandel. Zo was het terras gevuld met jong en oud en werd er op de baan fanatiek getennist.  Lees verder

Heuvelrugnieuws van 5 juli
18e  jaargang 2015 nummer 5537

__

Warm weer zorgt voor rustige Schapenmarkt
LANGBROEK  Het daggedeelte van de Schapenmarkt in Langbroek is gisteren enigzins teleurstellend verlopen. Normaal kan men met dit evenement over de koppen lopen maar nu was het rustig en kwamen de bezoekers mondjesmaat opdagen. Het extreem hete weer en 20 kilometer verderop de proloog van de Tour de France in Utrecht waren hier debet aan. Tussen 15.00 en 15.30 uur hielden een aantal standhouders het dan ook voor gezien.  Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1957

Burgemeester eert inwoners die hulp boden bij ernstig fietsongeluk
ODIJK  Burgemeester Hans Martijn Ostendorp heeft vandaag drie mannen en een vrouw geëerd, die eerder dit jaar tijdens een zware storm direct een inwoner van Bunnik bij een ernstig fietsongeluk hielpen. “U heeft met zijn vieren, zonder verder na te denken, iemand in nood geholpen. Ik wil u uit naam van het gemeentebestuur daar hartelijk voor bedanken. Want dat is de kracht van onze gemeenschap: mensen die naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn als dat nodig is”, aldus de burgemeester.

De heer Hein Stockmann uit Bunnik werd op 31 maart jl., tijdens een zware storm, op de Tolakkerlaan in zijn woonplaats in de sloot geblazen. Hij kwam aan de overkant van de sloot hard op zijn voorhoofd terecht en belandde onder zijn fiets. Hij had zijn nek gebroken, zo bleek later. Dankzij het snelle, goede optreden van vijf mensen kon de heer Stockmann naar het UMC gebracht worden, waar hij met succes werd geopereerd. Hij revalideert intussen met succes.

Marianne Visser was als eerste ter plaatse en belde 112. Zij hield postbezorger Henk de Vries aan en vroeg hem te helpen. Hij sprong de sloot in en hield het slachtoffer aanspreekbaar. Veehouder Van Ekeren, die met de auto passeerde, stopte direct. Hij haalde pallets om in de sloot te leggen, zodat  ambulancemedewerkers beter uit de voeten konden. De heer Doeser, die dichtbij de plaats van het ongeluk woonde, zorgde voor de fiets van de heer Stockmann.

Burgemeester Ostendorp ontving deze vier inwoners op het gemeentehuis, samen met de heer en mevrouw Stockmann. Om de dankbaarheid van het gemeentebestuur voor hun daden te tonen, gaf de burgemeester de vier bloemen. Hij dankte ook mevrouw Stockmann met bloemen omdat zij het initiatief tot het eerbetoon aan de helpers had genomen. “In Bunnik is de betrokkenheid van mensen bij elkaar groot. U vieren vormt daar het levende bewijs van. Ik vind het belangrijk om dat als goed voorbeeld in de schijnwerpers te zetten.”

De heer en mevrouw Stockmann bedankten op hun beurt de vier helpers en de burgemeester. Zij spraken verder de hoop uit dat ze ook nog in contact komen met de vijfde persoon, die op 31 maart ter plaatse hulp had geboden. Die vijfde persoon was een vrouwelijke arts die het hoofd van de heer Stockmann stabiliseerde totdat de ambulance kwam. Het echtpaar wil heel graag ook deze arts persoonlijk bedanken

Pop-up lab in bibliotheek
DRIEBERGEN  Donderdag 9 juli is er in de Bibliotheek Z-O-U-T, locatie Driebergen, een demonstratie van nieuwe technologieën. Jurjen de Vries en Samir Lahiri van Future Lab uit Utrecht demonstreren Google Glass, de Muse EEG hersenscanner en Littlebits.
Google Glass is een draagbare computer in de vorm van een bril, die door Google ontwikkeld werd. Littlebits zijn elektronische bouwstenen.
Belangstellenden zijn welkom op donderdag 9 juli tussen 15:00 en 17:00 uur in de Bibliotheek aan de Buzziburglaan 1 in Driebergen. Ook als u geen lid bent van de Bibliotheek, bent u van harte welkom. U heeft dan ook de gelegenheid om de pas verhuisde Bibliotheek eens te bekijken.

Heuvelrugnieuws van 4 juli
18e  jaargang 2015 nummer 5536

__

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1932

Blauwalg in vijvers Maarn en Maarsbergen
MAARN In de vijvers van de wijk de Driesprong in Maarn is blauwalg geconstateerd. De gemeentewerken van de Utrechtse Heuvelrug hebben waarschuwingsborden geplaatst om iedereen er op te attenderen.  Lees verder

Heuvelrugnieuws van 3 juli
18e  jaargang 2015 nummer 5535

__

3,5 miljoen voor 14 monumenten
REGIO  Op woensdag 1 juli heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht de subsidies van het fonds erfgoedparels uitgereikt. De feestelijke ceremonie vond plaats in de Cunerakerk in Rhenen. De Cuneratoren is één van de restauratieprojecten.

Dit jaar zijn subsidies toegekend voor de restauratie van 14 rijksmonumenten. Het gaat bij elkaar om ruim 3,5 miljoen euro. Bij het verlenen van subsidies uit het fonds erfgoedparels hanteert de provincie een aantal criteria, waarvan de belangrijkste zijn: de publieke toegankelijkheid, het economische perspectief en co-financiering van de eigenaar.

De provincie Utrecht is al een aantal jaren benoemd tot Topregio: regio van kennis en cultuur, waar het heel aantrekkelijk is om te wonen en te werken. Bedrijven en inwoners vestigen zich graag in Utrecht. De provincie wil deze toppositie behouden en niet in de laatste plaats is cultureel erfgoed hierbij van groot belang. Want mensen van binnen en buiten de provincie, beleven graag het historisch erfgoed dat Utrecht te bieden heeft. Het Fonds Erfgoedparelsdraagt bij aan de restauratie van monumenten zoals historische buitenplaatsen, kerken en industrieel erfgoed.

1. Walkartpark in Zeist, herstel park.
2. Sint Augustinuskerk In Utrecht, restauratie aan dak, fundering, interieur en orgel.
3. Broekhuizen in Leersum, restauraties hoofdhuis, koetshuis, oranjerie en boerderij.
4. Belgenmonument in Amersfoort, restauratie van het monument en het groen.
5. Zuylestein in Leersum, de historische moestuin wordt hersteld, inclusief de padenstructuur en de kweekbakken.
6. Kasteel De Haar in Utrecht, de restauratie van de Grote Cour en Menagerie.
7. Sint Petrus Bandenkerk in Driebergen, de restauratie van de toren.
8. Remmerstein in Rhenen, herstel van Tersteeg tuin.
9. Rijnoord in Woerden, restauratie tuin en het unieke tuinbeeld.
10. Beukenrode in Doorn restauratie van het Jachthuis en het groen in de directe omgeving ervan.
11. Valkenheining in Baambrugge, restauratie van de theekoepel en het dak van de oranjerie.
12. De Boom in Leusden, restauratie van wagenschuur,  oranjerie en  moestuin.
13. Eyckenstein in Maartensdijk, restauratie van de twee historische kassen in de moestuin.
14. Cuneratoren in Rhenen, restauratie van de bovenste twee geledingen van de toren.

Eerste borrel en bitterballen gratis bij Leersum Live
LEERSUM  Vanavond in dorpshuis de Binder een dorpsborrel van Leersum Live. De eerste borrel komt voor rekening van de organisatie, de exploitant levert gratis bitterballen.
Leersum Live is de nieuwe naam van de BinderBindt, waarin Leersumers van diverse pluimage samenwerken om nieuw leven in het wat stroef draaiende dorpshuis de Binder te blazen.  Lees verder

Sportservice Rhenen actief in Rhenen
RHENEN  Vanaf vrijdag 3 juli heeft Rhenen haar eigen Sportservicepunt: Sportservice Rhenen. Dit betekent nog meer sportactiviteiten voor de inwoners van de gemeente Rhenen! De activiteiten zijn toegankelijk voor diverse leeftijdsgroepen. De officiële bekendmaking vond plaats in het gemeentehuis van Rhenen waar wethouder Simone Veldboer de overeenkomst ondertekende. Sportservice Rhenen zal zich inzetten voor alle inwoners van de gemeente Rhenen door sport en bewegen te stimuleren.
Voor Rhenen zijn twee enthousiaste buurtsportcoaches aangesteld die sport- en beweegaanbod in de buurt organiseren en daarnaast verbindingen leggen tussen sport- en beweegaanbieders en andere partijen zoals de gezondheidszorg, bedrijven, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Hiermee werkt Sportservice Rhenen aan het verhogen van de sportdeelname en het stimuleren van sport en bewegen bij diverse leeftijds- en doelgroepen.
In de zomervakantie worden de eerste activiteiten georganiseerd voor jeugd en jongeren. In de maand juli staan drie sportmiddagen gepland voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in Rhenen, Elst en Achterberg. In Kwintelooijen wordt er een bosdag georganiseerd en er staan 3 voetbaltoernooien op de rol voor kinderen en jongeren van 6 t/m 15 jaar. In augustus zijn er drie zomerbeweegfeesten in Rhenen, Elst en Achterberg voor de doelgroep 6 t/m 15 jaar. Kortom, een actief zomerprogramma!
Na de zomer richt Sportservice Rhenen zich naast jeugd ook op andere leeftijds- en doelgroepen.
Meer weten over de activiteiten of over Sportservice Rhenen, kijk dan snel op www.sportservice-rhenen.nl of volg het laatste nieuws op de facebookpagina www.facebook.com/sportservicerhenen.

Bestemmingsplan Land van Kemp definitief
ODIJK  Op 29 juni 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan Land van Kemp. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het zogenaamde Landje van Kemp aan de Achterdijk te Werkhoven. Op dit Landje van Kemp, dat naast de sportvelden en de multifunctionele accommodatie Het Kwartier ligt, worden 63 woningen gebouwd. Inmiddels is ontwikkelaar BAM begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen verleend.

Commissaris van de Koning bezoekt Bunnik
BUNNIK Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, brengt op woensdagmiddag 8 juli een bezoek aan de gemeente Bunnik. Hij gaat in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Aansluitend krijgt hij een rondleiding op Fort Rijnauwen. De middag wordt afgesloten met een informele bijeenkomst in Postillion Hotel Utrecht Bunnik.

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1924<

VVV opent nieuwe informatiepunten in Doorn
DOORN Er zijn woensdag in Doorn drie nieuwe toeristische informatiepunten geopend. Naast het nieuwe VVV Agentschap in Museum Huis Doorn beschikken Restaurant De Notabelen en Restaurant Plein 6 in de het dorp vanaf die dag over een VVV Info Point. De nieuwe informatiepunten vervangen de VVV winkel aan de Amersfoortseweg. Lees verder

Matangi Quartet speelt Beethoven en jazz
AUSTERLITZ  Zondag 12 juli een zomerconcert in het Beauforthuis van  het Matangi Quartet,  het boegbeeld van de nieuwe generatie klassieke muziek. Het jonge Matangi Kwartet behoort tot de top van strijkkwartetten. 
Staat klassieke muziek echt zo ver van de jazz af? Of ligt de basis van jazz juist verborgen in composities als die van Beethoven? Het Matangi Quartet laat de overeenkomsten en verschillen van de twee muziekstijlen horen. Met werk van Ludwig von Beethoven, Chick Corea, Wolfert Brederode en Martin Fondse.

Matangi neemt regelmatig deel aan avontuurlijke crossover-projecten en trad onder meer op met cabaretiers Herman van Veen en Youp van ’t Hek, bandoneonspeler Carel Kraayenhof, contrabassist Rick Stotijn, jazztrompettist Eric Vloeimans, DJ Kypski, jazz vocalisten Mathilde Santing en Renske Taminiau, singer songwriters Lori Lieberman en Tom McRae en breakdance crew Come Correct.
zondag 12 juli, 18:30

Heuvelrugnieuws van 2 juli
18e  jaargang 2015 nummer 5534

__

Chemische stof vrij in Wijk bij Duurstede: één gewonde
WIJK BIJ DUURSTEDE - Bij een hygiënebedrijf aan de Molenvliet in Wijk bij Duurstede is donderdagavond een chemische stof vrijgekomen. Tijdens werkzaamheden viel een vat om.   Lees verder

Zonder profilering geen toekomst voor Heuvelrug Kromme Rijnstreek
REGIO  Tijdens de bijeenkomst van Stichting Q4 werd er door ondernemers en bestuurders uit Heuvelrug en Kromme RijnStreek druk gediscussieerd over gezamenlijke profilering van de regio. Alles vanuit het idee: samen staan we beter op de kaart en zijn we sterker.
Om de discussie goed op gang te brengen lichtte Roy Pamboer (bestuurslid Stichting Q4) het pakket aan maatregelen toe dat tot nu toe is opgesteld voor een sterke economische regio. Na de presentatie van Roy Pamboer gaf Johan Vlasak van de Rabobank Kromme Rijnstreek inspirerende voorbeelden vanuit de regio Brabant en midden Limburg op het gebied van regioprofilering.

Na deze opwarmer (en dat bij ruim 30 graden…) gingen de aanwezige ondernemers en bestuurders met elkaar in kleine groepjes aan het brainstormen hoe deze regio zich beter kan profileren en nog meer samenwerkingen tot stand kunnen komen. Deze brainstorm werd begeleid door SBI formaat. Het enthousiasme voor verdergaande samenwerking en profilering bruiste er van af. Zo werden ideeën besproken voor samenwerking tussen de vastgoedsector en de zorg. Steeds meer ouderen hebben zorg nodig: zorg er voor dag leegstaande gebouwen worden omgevormd tot goede voorzieningen voor veilig en goed wonen. Ook werd gesproken over het stimuleren van lokale producten en diensten. Zo zou vraag en aanbod van lokale producten beter samengebracht kunnen worden (via bijvoorbeeld een online platform). Goed voorbeeld in Wijk Bij Duurstede is er al om lokaal werk (van stages, vrijwilligerswerk, banen tot opdrachten) en werkzoekende bij elkaar te brengen via Brede Kijk op Werk. Een ander item wat is besproken is de discrepantie tussen het snelle leven wat veel mensen leiden en de rust en ruimte die er is in deze regio. Juist een goede combinatie om te onthaasten van de snelheid van het leven, benut dus de kwaliteiten van deze regio die dit kan bieden. En als die samenwerking dan goed op gang komt en er meer economische groei zit, dan moet ook de profilering van de regio goed op orde zijn. Wat is ons bindend verhaal over Heuvelrug en Kromme Rijnstreek? Hoe zetten we de regio nog beter op de kaart? Ook hierin is nog veel winst te behalen.

Nadat alle bruisende ideeën waren gedeeld werd de oproep gedaan aan Q4 om te fungeren als marktplaats voor het verder brengen van deze ideeën. Hiervoor is het nodig om een goed online platform te hebben waar ideeën samen komen, samenwerking gestimuleerd kan worden en informatie gedeeld wordt.
Meer info: www.stichtingq4.nl

Driebergen in ansichtkaarten: Hoofdstraat in 1915

Alle dorpen behouden hun eigen bibliotheek
UTRECHTSE HEUVELRUG Alle dorpen houden hun eigen bibliotheek en de regiobibliotheek Zuidoost-Utrecht hoeft volgend jaar niet verder te bezuinigen. Dat beloofde cultuurwethouder Hans Nijhof vorige week op de persbijeenkomst van het Heuvelrugcollege.  Lees verder

Heuvelrugnieuws van 1 juli
18e  jaargang 2015 nummer 5533

__

Driebergen in ansichtkaarten: Arnhemsebovenweg in 1960

CBS De Wijngaard viert 40-jarig jubileum
DOORN Een opening door de burgemeester, een speciaal gezamenlijke voorstelling en een afsluitende feestavond met alle ouders. Zomaar een greep uit de activiteitenkalender van deze week waarin basisschool De Wijngaard haar 40-jarige jubileum viert.  Lees verder

Op bezoek bij de imker
REGIO  In heel Nederland houden imkers op zondag 12 juli open dag. Ook in onze regio doen veel imkers daar aan mee.
Imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Ze laten u graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen.. Sommigen laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Of in een observatiekast, waar de bijen achter glas zitten. Anderen laten zien hoe honing wordt geslingerd, hoe ze kaarsen maken van bijenwas, hoe met de bijen de specifieke heidehoning wordt gewonnen, hoe je met honing lekkere koek kunt maken, wat de bijen met het stuifmeel die ze halen doen of hoe je bijenkoninginnen kunt telen. Misschien hebt u dit jaar wel een bijenzwerm gezien. De imker zal u graag vertellen hoe hij een zwerm, nadat hij die heeft ‘geschept’, laat uitgroeien tot een nieuw bijenvolk.
De imkers die aan deze open dag deelnemen zijn allen met de auto bereikbaar. Maar, indien u dat wilt, kunt u ook op de fiets.
Breng één of meer van hen een bezoek en beleef een paar interessante uurtjes.
Alle imkers zijn aanwezig op zondag 13 juli van 10.00 tot 16.00 uur.
U vindt de imkers in onze regio op de volgende adressen:
          
Austerlitz                                Woudenbergseweg 37 (parkeren t.o. Woudenbergseweg 70)
Bosch en Duin                        Dennenweg 25
Doorn                                     Velperengh 13 (Von Gimborn Arboretum)
Driebergen                             Hoofdstraat 8 (op terrein van Antropia)
Maarsbergen                         Woudenbergseweg 38 A (Schaapskooi)
Leusden                                  Paradijsweg 8
Wijk bij Duurstede                 Overloop 2 (Hordenboomgaard)
Zeist                                        Driebergseweg 10 C
Alle deelnemende imkers (ruim 250!) in Nederland vindt u op www.bijenhouders.nl.

Heuvelrugnieuws van 30 juni
18e  jaargang 2015 nummer 5532

__

In memoriam: Peter Jense, unieke persoonlijkheid
DRIEBERGEN Vorige week is de redelijk bekend staande Driebergenaar Peter Jense (1940) na ernstige aandoeningen overleden. Lees verder

Niet Aldi maar wonen op Appelgaard
DRIEBERGEN  Het Heuvelrugse CDA ziet liever een appartementencomplex dan een Aldi verrijzen op de Driebergse parkeerplaats Appelgaard. Voor Aldi kan beter een andere plek gezocht. Dat zegt CDA-fractieleider Chantal van Steenderen in haar algemene beschouwingen, waarin de lokale politiek reageert op de politieke agenda.   Lees verder

Driebergen in ansichtkaarten: Traaij in 1965

Grebbe Vallei Wandeltocht afgelast vanwege hitte
RHENEN  De Grebbe Vallei Wandeltocht gaat komende zaterdag niet door. De organiserende Regio VVV Veluwe & Vallei durft het niet aan in verband met de verwachte hitte.  Lees verder

Jubilea en afscheid bij wijkverpleging Vitras
DOORN  Vitras heeft vrijdag afscheid genomen van verzorgende Nera Spies. Na 16 jaar trouwe dienst gaat zij met pensioen. Tevens vierde het team dat Duwien Aalbertsen 12,5 jaar en Loes van Berneveld 40 jaar in dienst zijn bij Vitras in Doorn. Het drietal werd door Vitras in de bloemen gezet.  Lees verder